Close

Materiaal voor o.a. Israëlzondag

Lees meer

Kairos-Sabeel Nederland

Voor gerechtigheid, vrede en verzoening in Palestina en Israël


Kom en zie

Kairos-Sabeel Nederland moedigt iedereen aan zelf kennis te nemen van de situatie in Palestina en Israël. Wij geven de uitnodiging van Palestijnse christenen – Kom en zie! – graag door.

Lees meer
Ga en vertel

Het verhaal van Palestijnse christenen en al die anderen die werken aan gerechtigheid, vrede en recht in Palestina en Israël moet worden doorverteld. Kairos-Sabeel zet zich daar voor in.

Lees meer
Actueel

Op 23 september hield
Kairos-Sabeel een
inspiratiedag. Ook
publiceerden we
materiaal voor o.a. de
Israëlzondag.

Lees meer
Uitverkoren?

De bekende 
oudtestamenticus Walter
Brueggemann werd van zionist criticus van de staat Israël. Hij schreef daarover een boekje.

Nu in het Nederlands

Kairos-Sabeel Nederland

samenwerkingsverband van Kairos Palestina Nederland en
Vrienden van Sabeel Nederland

'Zwijgen over kwaad, is zelf kwaad.'

– Dietrich Bonhoeffer

'Zonder recht en gerechtigheid geen vrede en verzoening.'

– Naim Ateek, oprichter Sabeel