Close

stem van Palestijnse christenen

voor vrede en recht in Palestina & Israël

Kumi Now! - geweldloos verzet en concrete solidariteit - elke week een nieuwe mogelijkheid in de schijnwerpers
Opnieuw een roep om actie vanuit het hart van de Palestijnse christenen: lees, onderteken, kom in actie!