Close

Kairos-Sabeel Nederland

Voor gerechtigheid, vrede en verzoening in Palestina en Israël


Kom en zie

Kairos-Sabeel Nederland moedigt iedereen aan zelf kennis te nemen van de situatie in Palestina en Israël. Wij geven de uitnodiging van Palestijnse christenen – Kom en zie! – graag door.

Lees meer
Ga en vertel

Het verhaal van Palestijnse christenen en al die anderen die werken aan gerechtigheid, vrede en recht in Palestina en Israël moet worden doorverteld. Kairos-Sabeel zet zich daar voor in.

Lees meer
Brandbrief

Palestijnse christenen schrijven: ‘Kom ons te hulp, wij dreigen ten onder te gaan!’
Vraag uw kerk wat zij doet voor de christenen in het heilige land.

Lees meer

Kairos-Sabeel Nederland

samenwerkingsverband van Kairos Palestina Nederland en
Vrienden van Sabeel Nederland

'Zwijgen over kwaad, is zelf kwaad.'

– Dietrich Bonhoeffer

'Zonder recht en gerechtigheid geen vrede en verzoening.'

– Naim Ateek, oprichter Sabeel