Voor rechtvaardige vrede
in Palestina

Kairos Sabeel Nederland

Kairos-Sabeel Nederland steunt de Palestijnen in hun geweldloze verzet tegen de bezetting van hun land door Israël en tegen de daaruit voortvloeiende schendingen van mensenrechten en internationaal recht. De Palestijnse  bevrijdingstheologie biedt een alternatief voor de theologie van christenzionisten die bezetting en daaruit voortvloeiend geweld rechtvaardigt.

 

WAVE OF PRAYER

Elke week publiceert Sabeel Jeruzalem gebeden, de Wave of Prayer. Deze gebeden geven een goed beeld van de hoop, het verlangen en de zorgen van de Palestijnse christelijke gemeenschap in Palestina en Israël. Kairos-Sabeel Nederland geeft ze graag in vertaling aan u door!

KUMI NOW

Kumi Now wil mensen uit de hele wereld bij elkaar brengen om niet alleen rechtvaardige vrede voor Palestina en Israël te steunen, maar ook om gezamenlijke ervaring op te doen met creatief en geweldloos verzet tegen onrecht. Wekelijks kun je meedoen aan de Zoom-sessie van Kumi Now; deze zijn ook terug te kijken. Klik daarvoor op de gele knop hieronder.

COME AND SEE

Kennis verzamelen in Nederland is belangrijk. Je openstellen voor ontmoetingen en ervaringen met de mensen is het begin van een levenslange ontwikkeling. Je wordt er een ander mens van en: nergens zo welkom als in Palestina.

ISRAËL PALESTINA

Informatie over Palestijnen, Israël en Midden-Oostenproblematiek vind je bij het Kenniscentrum Israël-Palestina.

SABEEL JERUSALEM & KAIROS PALESTINA

Bijbelse inspiratie en de beginselen van het internationaal recht zijn voor ons richtinggevend. Wij steunen de oproep van Kairos Palestine en het Sabeel Ecumenical Liberation Theology Centre aan kerken en politiek wereldwijd om op geweldloze, effectieve en creatieve wijze druk op Israël uit te oefenen,  teneinde Israël als sterke militaire macht te dwingen met de Palestijnen in hun onderdrukte en verzwakte positie tot een rechtvaardige vredesregeling te komen.

Laatste nieuws

Waver of Prayers

    Afgelopen dinsdag 28 juni hield Kumi Now zich bezig met de positie van Israël als het gaat om nucleaire wapens. Volgende week dinsdag

Lees verder »

Zojuist verschenen

  De moderne theologen; Perspectieven op de 21ste eeuw. Nederland bevrijden van theologisch provincialisme.   In een recensie op de website van Nieuw Wij komt Mitri

Lees verder »

Klimaatapartheid

      Op zondag 19 juni was Kenneth Roth, scheidend directeur van Human Rights Watch , te gast in het TV programma Buitenhof. Hij is

Lees verder »

Wave of Prayers

Gevangenen in administratieve detentie worden, net als veel andere Palestijnse gedetineerden, vaak slachtoffer van marteling of mishandeling tijdens ondervragingen. Ook worden ze regelmatig wreed behandeld of vernederd, bijvoorbeeld als wraak voor hongerstakingen.

Deze gevangenen en hun families leven in grote onzekerheid, omdat de autoriteiten niet bekendmaken hoe lang iemand vastzit of wat de officiële aanklacht is.

Net als andere Palestijnse gevangenen, mogen ze soms geen familiebezoek ontvangen of worden ze in eenzame opsluiting vastgehouden. Ook worden ze soms overgeplaatst naar andere gevangenissen die niet altijd bereikbaar zijn voor familieleden, of zelfs na vrijlating verbannen, waardoor ze niet kunnen terugkeren naar hun oude woonplaats. Bron: Amnesty International
Deze praktijken zijn in strijd met Israëls verplichtingen volgens internationale mensenrechtenverdragen. Gevangenen hebben recht op familiebezoek, moeten worden beschermd tegen marteling en mishandeling en mogen niet onder dwang overgeplaatst of verbannen worden. Gewetensgevangenen moeten onmiddellijk en onvoorwaardelijk worden vrijgelaten.

Lees verder »

BONDGENOTEN

RIGHTSFORUM

Zet zich in voor een rechtvaardige uitkomst van de kwestie-Palestina/Israël en komt op voor de rechten van de Palestijnen.

DRIES VAN AGT

Voormalig politicus en schrijver van het boek: Over recht en onrecht in Palestina.

THE ELECTRONIC INTIFACA

Nieuws, opinie, achtergrond, onderzoek, analyse, boeken en blog over Palestina

GATE 48

Een platvorm van Israëli's die in Nederland wonen. Zij verzetten zich tegen de bezetting van de Palestijnse gebieden en roepen op tot beëindiging daarvan.

PALESTINE LINK

Doorbreekt de mythes en sterotypes over de Palestijnen en geeft hen hun menselijk gezicht terug. Palestine Link werpt licht op de Palestijnse geschiedenis en herovert die op bestaande beelden. Palestine link laat kennismaken met

SIVMO

Steunt allen (Israëli’s, Palestijnen en anderen) die streven naar een rechtvaardige oplossing en beëindiging van de bezetting.

PALESTIJNSE KINDERRECHTEN COALITIE

Bondgenoten komen op voor de kinderen van de rekening. Hun rechten worden dagelijks geschonden. Via deze pagina vindt u acties die u kunt steunen, en ook de successen die daarmee zijn behaald.

EEN ANDER JOODS GELUID

Werkt aan een ander Israël waar internationale rechtsorde en universele mensenrechten worden gerespecteerd, definieert het belang voor Joodse gemeenschappen in de wereld in termen van menswaardigheid en mensenrechten, en kent aan deze rechten absolute waarde toe.

BDS/DOCP

Is een wereldwijde campagne die oproept tot verzet tegen Israël, met als doel dat land te bewegen om zijn verplichtingen met betrekking tot de mensenrechten van de Palestijnen na te komen.

ANJA MEULENBELT

Voormalig politicus en schrijfster.

PALESTINA KOMITÉ

Komt op voor de rechten van het Palestijnse volk. Het NPK verspreidt informatie over diverse dimensies van de Kwestie Palestina en biedt concrete hulp aan Palestijnen.

PLANT EEN OLIJFBOOM

Zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina en Israël met gelijkwaardigheid voor alle burgers, inclusief Palestijnse vluchtelingen.

Quotes

KAIROS DOCUMENT

Op 11 december 2009 werd het Palestijnse Kairosdocument, getiteld Uur van de Waarheid, in Bethlehem aan de wereld gepresenteerd. Op 22 december 2009 is de Nederlandse vertaling van het Uur van de Waarheid in de Dom in Utrecht aan het Nederlandse publiek aangeboden.

“Wij, een groep Palestijnse christenen, schreeuwen om recht.”

 

Dit document benadrukt de christelijke en algemene menselijke waarden. Het roept de internationale gemeenschap op om naast de verdrukten te staan, de Palestijnen, hen te helpen in hun strijd voor gelijke rechten, en om de Israëli’s te bevrijden van het geweld dat hun bezetting teweeg brengt. Ook roept het Uur van de Waarheid christenen over de hele wereld op de bijbel opnieuw te lezen en iedere uitleg die op bijbelse gronden de rechten negeert of ontkent, naast zich neer te leggen.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.