1 maart debat ‘Christendom, Israël en Palestina’

Op woensdag 1 maart 20:00 organiseert debatcentrum De Nieuwe Liefde in Amsterdam in samenwerking met The Rights Forum een bijeenkomst met als titel  “Christendom, Israël en Palestina”. Directe aanleiding zijn de verkiezingen van 15 maart. Er zijn twee politici uitgenodigd: CDA-buitenlandwoordvoerder in de Tweede Kamer Raymond Knops en zijn collega van de Christen Unie Joel Voordewind. Verder zullen ds. Henri Veldhuis, bestuurslid van The Rights Forum, correspondente in Israël Anna Krijger, sociale wetenschapper (en Palestijns burger van Israël) Dina Zbidat bijdragen leveren aan de avond, die geleid wordt door journalist Wilfred Scholten.

Voor het schijnbaar onoplosbare conflict tussen Israël en de Palestijnen is 2017 een belangrijk jaar. De Verenigde Staten hebben een nieuwe president en die lijkt het over een andere boeg te willen gooien. Hij is veel minder gekant tegen Israëlische nederzettingen op de bezette Westelijke Jordaanoever dan zijn voorganger en denkt erover de Amerikaanse ambassade te verplaatsen van Tel Aviv naar Jeruzalem. Dat zou een symbolische daad zijn. Het betekent dat de VS Jeruzalem als de hoofdstad van heel Israël beschouwen hoewel de halve stad formeel Palestijns grondgebied is.

Hoe moeten we daar in Nederland tegenaan kijken en hoe moeten we erop reageren? Met de Tweede Kamerverkiezingen voor de deur alle reden onze blik weer eens op het beloofde land te richten. Onze speciale aandacht gaat voor deze bijeenkomst naar christelijke politici en christelijke kiezers. Hebben christelijke politici een common ground in hun visie op dit conflict? Sommige christelijke politici lijken de bijbel als leidraad te gebruiken. Ze spreken van Judea en Samaria – niet van de (bezette) Westelijke Jordaanoever –  en vinden dat Israël het recht heeft die gebieden te koloniseren. Anderen nemen juist VN-resoluties als leidraad en willen dat Israël zich daar aan houdt. De VN willen dat Israël het gebied overdraagt aan de Palestijnse regering.

Hoe kan het dat één geloof leidt tot zulke tegengestelde opvattingen? Wat is precies de betekenis van Israël voor verschillende soorten christenen? En welke afwegingen maken christelijke politici?

Meer informatie kunt u vinden op: http://denieuweliefde.com/programma/christendom-en-israel-en-palestina/

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.