Wave of Prayer 13 april 2017

Lees hieronder een vertaling van de gebeden die vanmorgen  tijdens de wekelijkse viering van Schrift en Tafel op het kantoor van Sabeel Jeruzalem zullen worden uitgesproken. Over de hele wereld gebruiken Vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’. De gebeden geven ook een beeld van de dingen die Sabeel bezig houden.

Vele christenen uit Jeruzalem zullen in deze Goede Week langs de veertien staties lopen om zo het lijden van Jezus Christus in gebed en meditatie te gedenken. Dit jaar valt Paaszondag voor zowel christenen uit het Oosten als het Westen op dezelfde datum.

 

Eeuwige, wij bidden U om samenwerking en het betonen van ieders goede wil onder de verschillende denominaties in de hele regio. Wij hopen vurig dat Pasen iets laat zien van die eenheid onder christenen zowel in Palestina en Israël als over de gehele wereld. Wij bidden U dat de boodschap van vrede van de verrezen Christus ons allen zal inspireren tijdens deze Paastijd.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Op Palmzondag explodeerden in twee Koptische kerken in twee verschillende steden in Noord Egypte bommen terwijl mensen in de kerken een dienst bijwoonden. Deze terroristische aanvallen zijn opgeëist door IS. Er zijn tenminste 47 mensen gedood en ongeveer honderd gewonden gevallen.

 

Eeuwige, kwaad en duisternis komen zelfs de kerken binnen, waarbij kinderen, vrouwen, mannen en priesters gedood worden. Wij zien uit naar de dag dat onze kerken en andere gebedshuizen veilig zijn en geen doelwit zijn van aanslagen. Christenen uit het Midden-Oosten herhalen uw roep: ‘Saul, Saul, waarom vervolg je mij?’ Wij bidden U dat ons de kracht zal gegeven worden zoals U die gaf aan Ananias, opdat wij de ogen van onze buren kunnen openen die ons vervolgen.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Op 9 april gedenken de Palestijnen de Deir Yassin massa slachting van 1948, waarbij tenminste 107 Palestijnen in koelen bloede zijn gedood, waaronder vrouwen en kinderen. Later deze maand zullen de holocaust, de Armeense en Assyrische genocides herdacht worden.

 

Eeuwige, wij bidden U met aandrang dat deze verschrikkingen nooit meer zullen gebeuren. Wij vragen U, troost de overlevenden die dit alles hebben meegemaakt en leid ons uit al die cirkels van het kwaad, naar een weg die tot vrede en naastenliefde leidt.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Gewapende schermutselingen hebben in het vluchtelingenkamp Ein Al-Hilweh in Libanon plaatsgevonden, waarbij sinds afgelopen vrijdag 5 doden en velen gewonden zijn gevallen. Het vechten gebeurt tussen Palestijnse groepen die proberen het kamp te beschermen tegen aan Al-Qaeda  geliëerde terroristen.

 

Eeuwige, wij bidden U om veiligheid voor de Palestijnse vluchtelingen die 69 jaar geleden noodgedwongen moesten vluchten naar Libanon om daar onderdak te vinden. Wij bidden U geef ons kracht opdat wij kunnen blijven werken aan de terugkeer van onze Palestijnse broeders en zusters die leven onder zeer zware omstandigheden. Dat zij ooit mogen terugkeren naar hun eigen huizen.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Ooggetuigen hebben gezien dat Israëlische vliegtuigen pesticiden hebben uitgestrooid over het land vlakbij de Palestijnse kant van de ‘bufferzone’ in Gaza. Dat heeft veel angst veroorzaakt bij de boeren omdat daardoor hun gewas beschadigd zou worden, zoals het wel meer in het verleden is gebeurd.

Eeuwige, wij bidden U dat er een einde komt aan de krankzinnigheid van de Israëlische bezetting. Wij bidden U voor de veiligheid van de boeren en hun gewassen. Wij vragen U God om ons dagelijks brood te beschermen tegen ieder gevaar.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

 

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Bulgarije, Hongarije, en Roemenië.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.