13 oktober: presentatie Ga en verken het land

Op 13 oktober wordt in de Universiteitsbibliotheek van de Universiteit Utrecht het boek Ga en verken het land gepresenteerd. Het boek is geschreven door Bob Becking, Meindert Dijkstra en Karel Vriezen en gaat over het bezoek van de bekende oudtestamenticus Th. C. Vriezen aan Palestina in 1924. Zijn ervaringen daar zijn voor hemzelf en voor de vele theologen die door hem zijn onderwezen van grote invloed geweest.

De titel van dit boek over de reis en het verblijf van Theo Vriezen naar Palestina in de zomer van 1924 is ontleend aan het verhaal van de verspieders (Num. 13). Door deelname aan de cursus van het Duitse Archeologisch Instituut te Jeruzalem, kreeg de pas te Utrecht afgestudeerde theoloog de gelegenheid samen met andere oudtestamentici Palestina grondig te leren kennen. Niet alleen de verkenning van de geografie van het Heilige Land in heden en verleden, maar ook diepgaande kennismaking met de Palestijnse cultuur en godsdienst, vooral ook de Palestijnse heiligdommen stonden op het programma. Vriezen is later vooral bekend geworden door boeken over de Literatuur van Oud-Israël, de Hoofdlijnen van de Theologie van het Oude Testament en ook meer algemene werken over Palestina, Israël en het Nabije Oosten. Tot voor kort was weinig bekend hoe fundamenteel deze periode uit 1924 voor zijn latere uitgebalanceerde denkwijze als theoloog en oudtestamen-ticus is geweest. De ontsluiting van zijn archief, zijn dagboeken en fotoverzamelingen hebben daarin nu veran-dering gebracht. Vriezen trok niet zoals zovelen naar het Heilige Land om te onderwijzen, maar om onderwezen te worden. De ontvankelijkheid waarmee hij het landschap van de Bijbel, de religiositeit en volksaard van de Palestijnse bevolking, christenen, joden en moslims heeft ingedronken is van onschatbare waarde gebleken voor zijn verdere loopbaan. Niet alleen kan men hem in dit boek letterlijk op zijn tochten volgen en in zijn ervaringen delen, maar ook ontdekken hoe zijn latere werk doordesemd is van deze unieke ervaring van Palestina.

Programma:

13.30 uur Inloop met koffie

14.00 uur Opening door Bob Becking
(em. faculteits-hoogleraar Bijbel, Religie en Identiteit, Utrecht, voorzitter Th.C. Vriezen Stichting)

14.05 uur Bart Jaski (conservator handschriften en oude
drukken (rariora), Universiteitsbibliotheek Utrecht)
De waarde van de collectie Vriezen voor onderwijs en onderzoek

14.20 uur Karel Vriezen (oud-universitairhoofddocent,
voormalige faculteit Godgeleerdheid, Utrecht)
Th.C. Vriezens reis naar Palestina in 1924

15.00 uur Pauze

15.15 uur Bart Wagemakers (docent-onderzoeker Vakgroep Geschiedenis, Instituut Archimedes,
Hogeschool Utrecht)
Vergeten foto’s met een eigen verhaal

15.45 uur Sluiting door Bob Becking
Aansluitend een drankje en een hapje

Bibliotheek, Universiteit Utrecht (Boothzaal), Heidelberglaan  3, 3584 CS Utrecht/De Uithof

Openbaar vervoer naar Universiteitsbibliotheek: vanaf CS Utrecht: bus  12 (Jaarbeurszijde Platform C8)

Met de auto naar Universiteitsbibliotheek: parkeergarage naast Universiteitsbibliotheek, ingang aan Cambridgelaan 108.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.