Op 23 november heeft de Palestijnse Kinderrechten Coalitie, waar wij deel van uitmaken, onderstaande brief aan de leden van de buitenlandcommissie van de Tweede kamer gestuurd. Met de brief vragen we aandacht voor een rapport van B’Tselem over de situatie van gedetineerde Palestijnse kinderen uit Oost-Jeruzalem. Uiteraard willen wij dat de Nederlandse overheid er alles aan doet deze kinderrechtenschendingen te beëindigen. In gesprekken met D66 en GroenLinks is gezegd, dat zij alleen aandacht aan deze zaak besteden als de media daar aanleiding toe geven.

[pdf-embedder url=”https://kairos-sabeel.nl/wp-content/uploads/2017/12/22-11-2017-rapport-btselem-hamoked.pdf” title=”22-11-2017 – rapport b’tselem-hamoked”]

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.