Close

Daily Archives: 13 oktober 2023

Kairos Palestine over de oorlog in Gaza

        Kairos Palestine is een organisatie van Palestijnse christenen, die aandacht vraagt voor de situatie van Palestijnse christenen in Israël en die onder Israëlische bezetting leven. Kairos gaat uit van kerkelijke oecumene en richt zich in het bijzonder tot kerken in andere delen van de wereld en […]

Read More