21 mei 2022 Henri Veldhuis Symposium

Om alvast te agenderen. Nadere bijzonderheden volgen later.

 

Als gemeentepredikant, Nederlands staatsburger en burger van het rijk van God stonden zijn antennes wijd open. Terwijl de Nederlandse samenleving inclusief de kerken zich afzijdig hielden van de explosieve situatie in de Palestijnse gebieden en Israël, ontwikkelde hij meer en meer gevoeligheid voor de geschonden mensenrechten van de Palestijnen in Israël. Samen met oud-premier Dries van Agt en anderen richtte hij The Rights Forum op. 

Wie zich engageert met het Palestijnse volk, lijdt een beetje met hen mee. In eigen kring word je dan al gauw als besmet verklaard. Hij wist dat en bond niet in.  In de bijbelse verhalen wordt zo iemand rechtvaardig genoemd, niet om te kopen. 

 

 

Dit delen: