23 september: Inspiratiemiddag ‘Denken en handelen voorbij Oslo’

Kairos-Sabeel Nederland organiseert op 23 september een inspiratiemiddag onder de titel: ‘Denken en handelen voorbij Oslo’ Gezocht: een nieuwe route naar een rechtvaardige vrede in Palestina/Israël.

Lees de uitnodiging.

Feitelijk waarneembare ontwikkelingen in de bezette Palestijnse gebieden maken duidelijk dat het vermeende ‘vredesproces’ van Oslo op dood spoor is beland. De militaire bezetting duurt voort, landonteigeningen en vernietiging van Palestijnse huizen en dorpen, arrestaties en deportaties van Palestijnen zijn, om maar enkele voorbeelden te noemen, aan de orde van de dag. De staat Israël zal bij onveranderd beleid over een tiental jaren zijn uitgegroeid tot een apartheidsstaat Groot Israël met voor Palestijnen voor zover daar woonachtig een derderangs positie.

Een afschrikwekkend toekomstbeeld dat hopelijk niet bewaarheid wordt. De vraag is of dit tij nog te keren is en zo ja, hoe dan? Het inzicht groeit dat extra politieke druk op Israël nodig is om haar tot naleving van het internationale recht en tot beëindiging van de militaire bezetting te bewegen. De vraag is dan hoe politieke leiders ertoe gebracht kunnen worden om hun politiek t.a.v. Israël te wijzigen. En welke instrumenten hebben wij daarbij als burgers in handen? Bieden de groeiende BDS-activiteiten voldoende handvatten? Wat is effectief, wat blijkt contraproductief? Wat zijn mogelijke alternatieven? Over dergelijke vragen zal het gaan tijdens de inspiratiemiddag op 23 september. Sprekers uit Palestina, Israël en Nederland zullen deze thema’s vanuit hun perspectief nader toelichten.

Locatie: Lutherse Kerk, Utrecht.

Inloop vanaf 13 uur.,  het programma start om 13.30 uur en eindigt om 17:30 uur.

Kosten: 10 euro.

Opgave bij het secretariaat van de stichting: info@vriendenvansabeelnederland.nl

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.