8 april presentatie ‘Kom en zie!’

De besturen van Kairos-Sabeel Nederland hebben het genoegen u uit te nodigen voor de boekpresentatie van Gied ten Berge, lid van de theologische werkgroep van Kairos Palestina en Vrienden van Sabeel Nederland op 8 april a.s. in het Landelijk Dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Utrecht.

Zie ook Uitnodiging boekpresentatie 8 april 2016

In 2013 vroeg Kairos Palestine in Bethlehem aan Gied om mee te willen denken over een ‘contextuele pelgrimstheologie’ voor het Land ter onderbouwing van de oproep ‘Kom en zie!’:

Om onze werkelijkheid te verstaan, zeggen we tegen de kerken: ‘Kom en zie!’ Wij zullen ons aandeel leveren om jullie de waarheid van onze harde werkelijkheid te laten zien. We zullen jullie ontvangen als pelgrims die naar ons toe komen om te bidden en een boodschap van vrede, liefde en verzoening te brengen. Jullie zullen de feiten leren kennen van dit land en de bewoners, zowel de Palestijnen als de Israëliërs.

Uit: Het uur van de waarheid. Een woord van geloof, hoop en liefde uit het hart van het Palestijnse lijden, een Palestijns Kairos initiatief (2009).

Drie jaar later ligt er een boek dat onze beweging kan helpen verder na te denken over pelgrimage als bijzondere ‘vredesbeweging’ in het Land. U ziet in de uitnodiging dat een groot aantal met kerken verbonden organisaties en religieuze orden het boek hebben willen steunen. De preses van de synode en een lid van de bisschoppenconferentie willen het eerste exemplaar van het boek in ontvangst nemen. We zien hierin een signaal dat het thema ‘Kom en zie!’ onze kerken aanspreekt.

We zijn deze middag dan ook nieuwsgierig naar het panel waarin verschillende reisbegeleiders en reisorganisaties, met elkaar en de zaal zullen spreken over de vraag, wat de context van het verscheurde en verscheurende Land moet betekenen voor de programmering van zulke reizen en de begeleiding van de deelnemers.

We hopen op uw aanwezigheid. Tot 8 april!

Jan van der Kolk, voorzitter Kairos Palestina Nederland

Rien Wattel, voorzitter Vrienden van Sabeel

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.