Daoud Nassar in Houten

In de eerste week van februari was Daoud Nasser – een Palestijnse leerling van Jezus – in Nederland met een volle agenda. Op zaterdagmiddag 9 februari was hij op uitnodiging van Kairos Palestina en de Vrienden van Sabeel Nederland in de Opstandingskerk in Houten.

De boerderij en het bijbehorende land die hij samen met zijn familie nabij Bethlehem bewoont, ging sinds de Ottomaanse tijd over van vader op zoon. De regering van Israël laat geen (illegaal) middel onbenut om de boerderij en het land van de familie Nasser in handen te krijgen. In 2014 werd de eeuwenoude olijvenboomgaard van de familie Nasser grotendeels verwoest. Het antwoord van Daoud en zijn familie kunt u vinden in het programma van de Tent of Nations.

Kort samengevat:

– wij weigeren vijand te zijn van hen die ons als vijanden behandelen

– wij – als wettige eigenaren van onze boerderij – zijn onomkoopbaar

– wij zullen met alle geweldloze en legale middelen die ons ten dienste staan ons verzetten tegen onteigening

– wij roepen onder het motto “Come and See” en Go and tell” de internationale gemeenschap op ons te bezoeken en ons te steunen.

Er waren veel reacties in de vorm van de vraag: wat kunnen wij doen? Op dit moment is het meest nodig: morele en financiële steun voor de Tent of Nations.

De laatste vraag aan Daoud op deze middag verwoordde iets van wat in velen leeft: ‘Als ik alleen maar getuige ben van alles wat u en uw familie wordt aangedaan, dan word ik woedend. Bij u zie ik daar niets van. Hoe kan dat?’ Het antwoord van Daoud: ‘Wij hebben geen andere keuze dan de weg van de geweldloosheid. De weg van geweld tegen geweld leidt naar de ondergang voor alle bewoners van dit land. Met de weg naar de vrede is het zoals met alle grote dingen: je moet er aan beginnen, stap voor stap en dag voor dag. Met al die kleine beetjes wordt echte vrede ooit bereikt. Wij zullen die niet meer mee maken en we weten ook niet hoe die er uit zal zien. Maar we hebben tenminste een begin gemaakt.’

Aan het begin van de middag keken we naar de film “The stones cry out”. De titel is ontleend aan de werkelijkheid: dat vele christenen Israël bezoeken om de doden stenen als getuigen van wat ooit was te bewonderen zonder de levende stenen van nu (de Palestijnse christenen) te ontmoeten en te horen. Zij schreeuwen het uit en zij worden niet gehoord.

De versie met Nederlandse ondertiteling komt later uit. Via onze website en facebook pagina wordt u op de hoogte gehouden.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.