Wave of Prayer 2 juni 2016

Lees hieronder een vertaling van de gebeden die iedere donderdagmorgen om 12.00 uur tijdens de wekelijkse viering van Schrift en Tafel op het kantoor van Sabeel Jeruzalem zullen worden uitgesproken.
Over de hele wereld gebruiken Vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’.

Ons gebed wordt gevraagd voor de volgende intenties:
** De Franse regering organiseert in Parijs op vrijdag 3 juni een topoverleg over vrede. Deze zal worden bijgewoond door ministers van buitenlandse zaken van heel veel landen, evenals de Verenigde Staten en Rusland. Dit top overleg is een voorbereiding op een internationale conferentie die later deze zomer gehouden zal worden in Parijs als een poging om de vredesbesprekingen tussen Israël en Palestina een nieuwe start te geven.

Eeuwige, God van vrede, wij leven vanuit de hoop.
Wij zijn echter zo vaak teleurgesteld door vredesbesprekingen die in het vooruitzicht werden gesteld en die, als het gaat om werkelijke, rechtvaardige vrede, allemaal mislukt zijn. Wij weten dat over de gehele wereld de Palestijnse zaak gehoord wordt en dat er nu werkelijk naar een oplossing wordt gezocht.
Geef, zo vragen wij U, wijsheid, moed en de politieke wil van de leiders om oprechte vrede te bewerkstelligen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

**de Israëlische regering schuift steeds verder op naar rechts, mede door de recente benoemingen van de minister van defensie en de minister van ‘Absorption’ waarbij zij waarschuwen voor een ‘zwarte periode’ die in het vooruitzicht wordt gesteld als het gaat om Israël.

Eeuwige, wij bidden U om de heilige Geest, die de harten van diegenen die de macht in handen hebben, zal veranderen in vrede en niet in de implementatie van een politiek, die nog meer lijden tot gevolg zal hebben, niet alleen voor Palestijnen, maar ook voor Israëliërs.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Eeuwige, Heer van ons allen, wij denken aan onze Moslim broeders en zusters nu zij zich voorbereiden op de heilige maand: de Ramadan. Wij bidden U dat deze vastentijd hen nader tot U en tot elkaar zal brengen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Eeuwige, Uw zoon Jezus huilde om de dood van Lazarus. Vandaag zijn we zeer bedroefd vanwege het verlies van twee dierbare vrienden,:
-Dr. Ken Bailey, een geliefde student, gespecialiseerd in het Nieuwe Testament en die ons leerde de parabels en onderwijzingen beter te verstaan
en
-Suheil Bitar, de echtgenoot van Sawsan, ons toegewijde lid van de staf en een gelovig lid van de Katholieke gemeenschap in Jeruzalem.
Wij danken U voor hun getuigenis en hun dienstbaarheid en wij bidden dat uw aanwezigheid en uw aanhoudende liefde troost zal brengen voor de familie en vrienden.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Samen met wereldraad van Kerken, bidden wij voor de landen Botswana en Zimbabwe.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.