Close

8 oktober 2019

800 jaar geleden ontmoette Franciscus de sultan

Op 3 oktober vierden christenen en moslims met bijeenkomsten wereldwijd dat Franciscus van Assisi ongewapend mee ging met de 5e kruistocht. Hij had het plan de moslims te ‘bekeren’, maar hij koos na een gesprek met de sultan van Damiate ervoor, dat zijn broeders zouden wonen onder ‘de Saracenen’ in pacifieke dienstbaarheid.

Teruggekeerd in Toscane pleitte hij er zelfs voor om ook christenen vijf keer per dag op te roepen tot gebed. De kruisvaarders gingen echter onverdroten door met hun bezetting en kolonisering van ‘het Land’, een benadering die in zekere zin in latere eeuwen werd overgenomen door het gewapende zionisme a la Jabotinsky. Maar ook onder joden is de ‘franciscaanse’ benadering terug te vinden, zoals bij navolgers van Martin Buber en Judah Magnes. De kruisvaarders hebben het met hun staatjes twee eeuwen volgehouden. De Franciscanen zijn nog altijd in ‘het Land’ en zetten zich in voor pelgrims, voor het overleven van de plaatselijke christenen en voor de interreligieuze dialoog.