9 mei 2023 Pauluskerk in Rotterdam

Vooraankondiging.

 

 

Naar aanleiding van het verschijnen van de Nederlandse vertaling van het boek van Munther Isaac ‘The other side of the Wall’ is er in de Pauluskerk in Rotterdam een symposium met de auteur als hoofdgast. Mensenrechten en internationaal recht zijn wezenlijke aandachtsvelden van bijbelse theologie.

 

Naast deze thema’s zullen ook bezetting, apartheid, zionistische theologie en de rol van de kerken aan de orde komen. Ook op deze dag zoeken wij het gesprek met alle betrokkenen.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.