Een maand geleden schreven de Franse Vrienden van Sabeel een brief aan de Franse Minister van Buitenlandse Zaken. In de brief wordt gevraagd om de erkenning van Palestina en wordt opgeroepen tot verzet tegen de verplaatsing van welke ambassade dan ook naar Jeruzalem.

Brief van Vrienden van Sabeel Frankrijk aan  de Franse minister van Buitenlandse Zaken, de heer Jean-Marc Ayrault

25 januari 2017

 

Geachte heer,

Ik schrijf u namens het Bestuur van Vrienden van Sabeel Frankrijk.

Sabeel is een centrum voor oecumenische bevrijdingstheologie in Jeruzalem dat zich inzet voor vrede in gerechtigheid in Palestina en Israël zonder toevlucht tot geweld te nemen. Vrienden van Sabeel Frankrijk is een oecumenisch gezelschap dat dit streven naar vrede en gerechtigheid steunt, samen met onze kerken.

Wij willen dat in overeenstemming met de conferentie voor vrede in het Midden-Oosten, die in Parijs plaatsvond op 15 januari 2017, Frankrijk de staat Palestina met ingang van direct erkent, zoals het Vaticaan onlangs deed. Hiermee zou ons land haar betrokkenheid sterk tot uiting brengen en nieuwe hoop geven aan de mensen in Palestina.

Wij willen ook dat Frankrijk zich opstelt tegen de verplaatsing  van welke ambassade  dan ook naar Jeruzalem. Een dergelijke  verplaatsing zou volledig in tegenspraak zijn met het internationaal recht en zou het vuur kunnen doen oplaaien in de hele regio.

Sabeel Jeruzalem steunt ons initiatief en verwacht er veel van. Het is ook in overeenstemming  met de SISO (Save Israël – Stop bezetting) campagne waarin meer dan 500 vooraanstaande Israëliërs uit gevestigde kringen  de Israëlische regering vragen te vertrekken uit de bezette gebieden  vóór 5 juni 2017, de datum van de vijftigste verjaardag van de militaire bezetting van deze gebieden.

In afwachting van uw antwoord verblijf ik,

Hoogachtend,

Ernest Reichert

Voorzitter van  Vrienden van Sabeel Frankrijk

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.