Aartsbisschop Pizzaballa op Cyprus: ‘Jeruzalem is het symbool van onze eenheid’

CYPRUS, 11-13 maart 2017. Aartsbisschop Pierbattista Pizzaballa, de apostolisch administrator van het Latijnse Patriarchaat van Jeruzalem, bracht een bezoek aan de parochies, priesters en ridders van het Heilige Graf van Cyprus. Er waren veel momenten van broederschap, delen en oecumenische ontmoeting. Het bezoek liet zien hoe internationaal het Latijns Patriarchaat is, waar Palestijnse en Israelische katholieken bij horen. Tijdens het bestuur van Michel Sabbah zijn er nog pogingen gedaan door een Franse Israelische lobby om een afzonderlijk bisdom voor Israël op te richten.

Jeruzalem symbool van de eenheid
Het tweedaagse bezoek begon met een mis in de parochie van Nicosia, één van de vier Latijnse parochies van Cyprus. Het kleine eiland dat hoort tot het bisdom van Jeruzalem heeft eigenlijk drie parochies die geleid worden door Franciscanen (Nicosia, Larnaca en Limassol) en een parochie die wordt gerund door de Gemeenschap van het Geïncarneerde Woord in Paphos. De mis in de parochie van Nicosia was een kans voor de aartsbisschop om eraan te herinneren dat het Aartsbisdom uit meer bestaat dat Israël en Palestina. “Het patriarchaat omvat verschillende realiteiten, ook Jordanië en Cyprus, maar Jeruzalem verenigt ons, Jeruzalem is het symbool van onze eenheid.”

Na een bezoek aan de parochie in Limassol, sprak aartsbisschop Pizzaballa met de parochie gemeenschap en bezocht het St. Michael Hospice dat palliatieve zorg biedt aan ouderen, mensen die lijden aan kanker of andere ernstige ziekten, en ook aan zieke kinderen.

Grieks-orthodox heiligdom uitgeleend aan katholieken en anglicanen
Het Apostolisch Administrator kwam ook naar de parochie in Paphos, de plaats van de geseling van de Heilige Paulus, waar in de voorkant van de kerk, de zuil wordt bewaard, waar de apostel zou zijn gegeseld. Dit grieks-orthodoxe heiligdom, uitgeleend aan de Latijnse en anglicaanse gemeenschappen voor hun ceremonies, is een plaats met een sterk oecumenisch karakter. Hier had hij ook een ontmoeting met de Anglicaanse priester voordat hij vertrok voor het diner met de maronitische aartsbisschop en de geestelijkheid van het eiland.

‘Christelijke realiteiten’ en politieke verhoudingen
Op maandag 13 maart had Pizzaballa een ontmoeting met de ambassadeur van Frankrijk op Cyprus, René Troccaz. Ze spraken over het belang van de sterke band tussen de Europa en de christelijke realiteiten van het bisdom van Jeruzalem en in het Midden-Oosten in het algemeen.
De Apostolisch Administrator bezocht ook de school van de Zusters Franciscanessen in Limassol, waar hij een ontmoeting had met Antonella Mantovani, de Latijnse katholieke vertegenwoordiger in het Huis van Afgevaardigden van Cyprus. Een bijzonderheid van Cyprus is, dat de religieuze gemeenschappen stemmen voor een lid van de parlement, om hen daar te vertegenwoordigen.
Een andere belangrijke ontmoeting was die met de Ridders van de Orde van het Heilig Graf op Cyprus. Pizzaballa bedankte de zeven ridders van het eiland, en wees erop dat zij in de katholieke wereld een belangrijke spirituele en materiële schakel vormen tussen de r.-k. kerk in Heilige Land en de rest van de wereld. Hij moedigde de ‘Ridders’ te groeien in aantal en naar Jeruzalem te blijven pelgrimeren.

Oecumenische ontmoetingen
Naast nog een bijeenkomst met alle Latijnse priesters van het eiland waren er nog twee oecumenische bijeenkomsten. Een met de maronitische aartsbisschop, Josef Soueif, die Pizzaballa een zilveren olijfboom aanbod, het symbool van Cyprus. De tweede was met de grieks-orthodoxe aartsbisschop Chrysostomos II.

(Ingekort, bewerkt, bron: http://en.lpj.org/2017/03/15/bishop-pizzaballas-pastoral-visit-to-cyprus-jerusalem-is-the-symbol-of-our-unity/ )

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.