Close

25 mei 2018

Aartsbisschop Pizzabella: ‘Voor christenen is er geen excuus anderen uit te sluiten’

Aartsbisschop Pierbattista Pizzaballa van Jeruzalem heeft op 19 mei 2018 tijdens een Pinkstergebed zijn wens uitgedrukt voor “een vrede die warm en oprecht is”, die uitgaat van “het welkom van de ander”, die een “een vasthoudend verlangen om te luisteren en te dialogeren” inhoudt en waarin “angst en achterdocht” plaats maken voor “kennis, ontmoeting en vertrouwen”. Voor christenen is er “geen excuus voor het over en weer weigeren van elkaar”, aldus Pizzabella.

Hij voegde er nog aan toe dat de wereld om ons heen dat mogelijk wil verhinderen, maar er dan toch mee te beginnen in de eigen christelijke gemeenschappen en zo te leven “in waarheid en gerechtigheid”.

afbeelding.png

Pierbattista Pizzaballa tijdens zijn pastorale bezoek aan de katholieke parochie van Gaza, 1 december 2017

%d bloggers liken dit: