Acht eeuwen franciscanen in het Heilig Land

“U bent ambassadeurs van heel het volk van God”, schreef paus Franciscus aan de Custos van het Heilig Land, pater Francesco Patton​ ​O.F.M., in een brief ter gelegenheid van acht eeuwen van Franciscaanse presentie in het Heilig Land. De brief, uitgebracht door het Vaticaan op 17 oktober 2017, werd afgegeven ter gelegenheid van dit 8e eeuwfeest door de prefect van de Congregatie voor de Oosterse Kerken, Kardinaal Leonardo Sandri, tijdens zijn bezoek aan het Heilige Land waarbij hij voorging in een plechtige mis in de kerk van Heilige Verlosser in Jeruzalem.

Saint Francis of Assisi by Jusepe de Ribera. Wikimedia Commons

De paus schreef dat de franciscanen in het Heilige Land “volhardend zijn in de contemplatie en in het gebed, eenvoudig en arm in gehoorzaamheid aan de bisschop van Rome” . Verder merkte hij op dat de franciscanen werkzaam zij “naast broeders van verschillende culturen, etniciteiten en religies, vrede zaaien, broederschap en respect”. “Uw bereidheid om de stappen van pelgrims uit elk deel van de wereld te begeleiden door ze welkom te heten en te gidsen, is bij iedereen bekend”, zei de paus.

“Ik moedig u aan om blijmoedig te volharden om onze broeders te ondersteunen, vooral de armsten en zwaksten; in het onderwijs van jongeren – die vaak riskeren om de hoop te verliezen in een context die nog steeds zonder vrede is – bij het verwelkomen van ouderen en de zorg voor zieken, aldus de werken van barmhartigheid op een concrete manier gestalte gevend in het dagelijks leven.”

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.