Close

Twee brieven over het opgelaaide geweld

Op weg naar Pinksteren vraagt Kairos Sabeel Nederland en aan de Raad van Kerken, en aan de Protestantse Kerk, aandacht voor de uitstorting van de Heilige Geest, die ongeveer 2000 jaar geleden in Jeruzalem plaatsvond. Dat het op het ogenblik een heel andere geest is die in Jeruzalem lijkt rond te waren is een punt […]

Read More

Excuus aan Palestijnen

Op zaterdag 15 mei gedenkt het Palestijnse volk de verdrijving van 750.000 Palestijnen voor, tijdens en direct na de stichting van de staat Israël, voor hen een ramp (Nakba). In de maand november van het vorige jaar bood de scriba van de synode van de Protestantse Kerk Nederland, dr. René de Reuver, zijn excuses aan aan […]

Read More

De nieuwe UITWEG is uit

Dit nieuwe nummer staat in het teken van het thema van de Vredesweek: ‘Generatie Vrede staat op’ – vrouwen wijzen ons de weg. We maken kennis met de gedachten van drie Palestijnse vredesvrouwen. Zij laten zien hoe bevrijdingstheologie een essentiële en fundamentele plek krijgt in Palestina, waar mensenrechten dagelijks geschonden worden: Cedar Duaybis als hedendaagse […]

Read More

Luidruchtige kerk, bij het Loofhuttenfeest 9-16 oktober 2022

  De Internationale Christelijke Ambassade in Jeruzalem, één van de meest prominente christelijke pro-Israël organisaties, is jaarlijks gastheer van bijeenkomsten waar het Loofhuttenfeest wordt gevierd. Dit feest wordt aangekondigd als een ‘wonderbare voorsmaak van de toekomstige tijd waarin alle volken naar Jeruzalem zullen komen om het Loofhuttenfeest te vieren’ en als ‘een profetie over de […]

Read More

Wave of Prayers

22 september 2022       Deze week besteedt Kumi Now aanbdacht aan de blokkade van Gaza. Op dinsdag 20 september hoorden we van George Antone die bij Caritas werkt dat ze bezig zijn een antwoord te vinden op de crisis die er is in dit gebied wat betreft de gezondheidszorg. Gebed Eeuwige,  wij danken […]

Read More

Wave of Prayers

15 september 2022   In de volgende week zal Kumi Now op woensdag 2 september stilstaan bij de Internationale Dag voor Vrede. Zij focust dan op vrede in Gaza. Israël legde een blokkade rond Gaza om Hamas te straffen voor de overwinning van de verkiezingen in 2006. Eigenlijk zijn het de kinderen en de families in Gaza die gestraft worden. […]

Read More

Wave of Prayers

donderdag 8 september    Volgende week focust Kumi Now op de stad Bethlehem,  en hoe vanwege de bezetting door de Israëliërs de economie van Bethlehem volledig onder uit is gegaan. Aan de noordkant van Bethlehem is Rachels graf, een heilige plek die bezocht wordt door christenen, moslims en Joden. Maar wat gebeurde: in 2002 eigende […]

Read More

Wave of Prayers

  donderdag 1 september 2022     In de komende week beginnen de scholen weer in Palestina en Israël. De scholieren en studenten beginnen weer in een nieuwe klas, aan een nieuw studentenjaar. In het basisonderwijs zijn er grote verschillen. Volgende week zal Kumi Now nadenken over de onrechtmatige discriminatie in net onderwijs door de […]

Read More

Wave of Prayers

donderdag 25 augustus 2022     In de volgende week houdt Kumi Now zich bezig met kunst als een wijze van protest. Het Kairos Palestijns document schrijft het volgende:  We hebben als christen een doel voor ogen en dat is allereerst de Israëlische bezetting onder ogen te zien.  Dat betekent ook ‘verzet bieden’. Dat is […]

Read More

Water geven; een column

    Een pittige regenbui weken terug was genoeg om onze regenton weer vol te krijgen, maar bij lange na niet genoeg om onze grijswatertank in bedrijf te kunnen houden. De pomp begon vervaarlijk te brommen, dus uit voorzorg hebben we haar afgesloten. Jammer, maar op zich niks aan de hand. Via het waterleidingnetwerk komt […]

Read More

Wave of Prayers

  donderdag 18 augustus 2022   Volgende week dinsdag herdenkt Kumi Now de Jeruzalem Declaratie over het christenzionisme, opgesteld 22 augustus 2006. Palestijnse christenen schreven deze declaratie om de dreiging van het christenzionisme te benadrukken. Palestijnen worden gezien als vreemdelingen in Israël en Arabische christenen worden afgewezen door christenzionisten. Zij geloven in de opperheerschappij van […]

Read More

Wave of Prayers

    donderdag 11 augustus 2022   Volgende week op vrijdag de 19e augustus zal Kumi Now aandacht besteden aan de dag van dienstverlening, hulpverlening, wereldwijd. Op deze dag krijgen hulpverleners ons aller steun en ook diegenen die te lijden hebben door de crises in de wereld. Tegelijkertijd melden we dat er enorm gesneden wordt […]

Read More