Close

Twee brieven over het opgelaaide geweld

Op weg naar Pinksteren vraagt Kairos Sabeel Nederland en aan de Raad van Kerken, en aan de Protestantse Kerk, aandacht voor de uitstorting van de Heilige Geest, die ongeveer 2000 jaar geleden in Jeruzalem plaatsvond. Dat het op het ogenblik een heel andere geest is die in Jeruzalem lijkt rond te waren is een punt […]

Read More

Excuus aan Palestijnen

Op zaterdag 15 mei gedenkt het Palestijnse volk de verdrijving van 750.000 Palestijnen voor, tijdens en direct na de stichting van de staat Israël, voor hen een ramp (Nakba). In de maand november van het vorige jaar bood de scriba van de synode van de Protestantse Kerk Nederland, dr. René de Reuver, zijn excuses aan aan […]

Read More

Wave of Prayers; SAVE THE CHILDREN

  28 september  Volgende week concentreert Kumi Now zich op het onderwerp geweldloosheid in Palestina. Geweldloosheid is een krachtig en belangrijk middel om onrecht aan de kaak te stellen. Geweldloosheid laat veerkracht en creativiteit  zien im mensen en groepen die geen toegang hebben tot conventionele bronnen van macht en autoriteit.  Almachtige God, zegen de mensen […]

Read More

Wave of Prayers

21 september     Volgende week zal Kumi Now zich bezig houden met de rechten van de bedoeïenen in Palestina. Zij zijn een nomadisch volk dat wordt gekenmerkt door een herderlijke en agrarische levensstijl. Sinds de oprichting van de staat werd Israël zo veel  mogelijk etnisch gezuiverd van Palestijnse bedoeïenen en degenen wie in Palestina-Israël […]

Read More

Wave of Prayers

   7 september 2023    Volgende week zal Kumi Now Online licht werpen op de manier waarop de illegale Israëlische bezetting de stad Bethlehem heeft geschaad. De economie van Bethlehem heeft aanzienlijk geleden onder de opsluiting door de Apartheidsmuur, die de bewegingsvrijheid van de Palestijnen ernstig beperkt. Bovendien heeft deze situatie een negatief effect op […]

Read More

UITWEG Vredesweek

  De Uitweg voor de Vredesweek is uit. Save the date: 20 oktober dinercongres in Driebergen.      In dit nummer de aankondiging     Extra oplagen van deze Vredes-UITWEG om die te verspreiden,  zijn aan te vragen bij Rien Wattel.    Voorts onder andere:   Yousef AlKhouri, docent Bijbelse Studies en Zending aan het […]

Read More

Wave of Prayers

31 augustus De komende week zal Kumi Now zich verdiepen in de kwestie van discriminatie waarmee Palestijnse burgers van Israël in het onderwijs worden geconfronteerd. Dit manifesteert zich op verschillende wijzen, zoals ontoereikende financiering, een bevooroordeeld curriculum en het alomtegenwoordige geweld tegen Palestijnse studenten, waardoor een bijkomend element van de systematische vooroordelen tegen Palestijnen wordt […]

Read More

Wave of Prayers

    Iedere week op donderdag komen in het kantoor van Sabeel Jeruzalem de mensen samen die daar op dat moment zijn: staf, gasten uit binnen en buitenland, leden van de plaatselijke kerken. Er wordt gezongen, er is een korte overdenking, vaak wordt er brood en wijn gedeeld en wordt er gezamenlijk geluncht. De gebeden […]

Read More