Close

Kumi Now! – 43 Defence for Children

Defence for Children International Palestine (DCIP) is een organisatie die zich inzet voor gratis juridische ondersteuning van Palestijnse minderjarigen in het Israëlische militaire gerechtssysteem of het Palestijnse jeugd juridisch systeem. DCIP brengt zware mensenrechtenschendingen aan het licht, zoals martelingen en andere onmenselijke en wrede of vernederende behandelingen of straffen tegen Palestijnse minderjarigen, zowel binnen het […]

Lees meer

Wave of Prayer 13 augustus 2020

Op dinsdag 11 augustus bracht Kumi Now ‘on line’ kinderdetentie ter sprake. Zij werden verbonden met Khaled Quzmar, algemeen directeur van de Defence of Children International Palestina ( DCIP). Wil je meer informatie, zoek het dan op www.kuminow.com/online

Lees meer

Open brief van de kerkleiders over annexatie

De christenen in Bethlehem waarschuwen: ‘De annexatie kan de laatste strohalm zijn wanneer het gaat om een levensvatbare christelijke aanwezigheid in Palestina, alsmede het streven om in vrijheid, onafhankelijkheid, waardigheid en gelijkheid te leven in ons thuisland in overeenstemming met internationaal recht.’

Lees meer

Wave of Prayer 7 augustus 2020

Het Kumi Now Initiative  moedigt zijn ondersteuners aan om op maandag 4 augustus aandacht te schenken aan het werk van jonge , vrouwelijke filmers tijdens de Palestinian  Arts Night. Dan is er ook de mogelijkheid kennis te maken met  enkele vrouwen van de Shashat Women Cinema die in die uitzending  worden ondervraagd. (www.kuminow.com/online). Eeuwige,  wij […]

Lees meer

Wave of Prayer 30 juli 2020

De 41 ste week van Kumi Now is toegewijd aan Women in Black. Zij en ook andere organisaties spreken zich openlijk uit op welke wijze de bezetting impact heeft in de maatschappij in Israël/Palestina. Er worden iedere vrijdag wakes gehouden in het centrum van Jeruzalem en ook elders om protest aan te tekenen tegen de […]

Lees meer

Wave of Prayer 23 juli 2020

In week 40 sprak Aartsbisschop Elias Chacour, schrijver van het boek Blood Brothers over de barrières waar Palestijnse kinderen tegenop lopen bij het regulier onderwijs. De onderwijs programma’s zijn gescheiden en hierbij worden Israëlische leerlingen aan alle kanten bevoorrecht. Er zijn wel christelijke scholen van verschillende afkomst en waar gelijkwaardigheid van leerlingen een van de […]

Lees meer

Wave of Prayer 16 juli 2020

In de 39 week van het Kumi Now initiatief ( dinsdag 14 juli) legden vertegenwoordigers van Zochrot en andere organisaties het verband tussen het recht van terugkeer en het Joods Nationaal Fonds. Bij dit langdurige onderzoek kwamen resten, brokstukken van enerzijds Palestijnse dorpen die verdwenen zijn aan het licht en anderzijds worden overblijfselen van Palestijnse dorpen weer gevonden. In […]

Lees meer