Close

Wave or Payers 7 april

30 maart Dag van het Land: tussen eind 1947 en begin 1949 werden circa 750 duizend Palestijnen, zo’n 65 procent van de Palestijnse bevolking, in een spiraal van geweld, terreur en vlucht door joodse strijdgroepen van huis en haard verdreven. Die gebeurtenis betekende de volledige ontworteling van de Palestijnse samenleving en staat in het collectieve Palestijnse geheugen gegrift als de Nakba (Catastrofe). Ieder jaar wordt dit herdacht op 30 maart

Read More

Gesprek met de PKN

De OPROEP van Kairos Sabeel Nederland aan de scriba van de synode van de Protestantse Kerk Nederland, dr. René de Reuver, ondertekend door 465 mensen, werd gevolgd door een briefwisseling en een eerste gesprek in november 2021 tussen de scriba en andere vertegenwoordigers van de landelijke kerk en de werkgroep theologie van Kairos -Sabeel-Nederland.

Read More

Wave of Prayers

Selectieve solidariteit

Een Palestijn uit Silwan zei dat hij zich door de Russische invasie in Oekraïne meer vervolgd voelde dan ooit. ‘De hele wereld en de VN staan achter de inwoners van Oekraïne en dat moeten zij ook doen. Maar ik zie dat de wereld Israël de vrije hand geeft om te doen wat zij willen, om ons te vervolgen.

Read More