Close

Wave of Prayer 22 september 2016

Lees hieronder een vertaling van de gebeden die vanmorgen tijdens de wekelijkse viering van Schrift en Tafel op het kantoor van Sabeel Jeruzalem zijn uitgesproken. Over de hele wereld gebruiken Vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’. Op vrijdag […]

Lees meer

Verklaring van de secretarissen-generaal van de Wereldraad van Kerken en de Nationale Raad van Kerken van Christus in de USA, inzake het Heilige Land

Tijdens een gezamenlijke consultatie over het Heilige Land, brachten de Wereldraad van Kerken en de Nationale Raad van Kerken van Christus in de Verenigde Staten een verklaring uit, waarin wordt opgeroepen tot een einde aan de ontkenning van de rechten van generaties mensen die lijden in het Heilige Land.

Lees meer

Wave of Prayer 15 september 2016

Lees hieronder een vertaling van de gebeden die gistermorgen tijdens de wekelijkse viering van Schrift en Tafel op het kantoor van Sabeel Jeruzalem zijn uitgesproken. Over de hele wereld gebruiken Vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’. De broers […]

Lees meer

Churches for Middle East Peace roepen op: Kom in actie: ‘Maak van vrede prioriteit!’

Meer dan 20 christelijke leiders van Amerikaanse kerken en kerkelijke organisaties hebben een beroep gedaan op de belangrijkste presidentskandidaten van 2016 om plechtig te beloven, dat indien ze worden verkozen, dringende en krachtige nieuwe maatregelen te nemen om creatieve politieke oplossingen te zoeken die een rechtvaardige en duurzame vrede in Israël en Palestina bevorderen.

Lees meer

Pater Pizzaballa, nieuwe Apostolisch Administrator: “We willen naar de toekomst van onze kerk kijken met vertrouwen en hoop”

De Italiaanse Franciscaan pater Pizzaballa is op 15 juli j.l. door paus Franciscus benoemd tot apostolisch administrator van het Latijnse Patriarchaat van Jeruzalem, nadat H.B. Fouad Twall op 14 juni 2016 met emeritaat was gegaan. Een apostolisch administrateur bestuurt een bisdom waar gewacht wordt op de benoeming van een nieuwe bisschop Pater Pierbattista Pizzaballa, is […]

Lees meer