Advents- en Kerstboodschap Kairos Palestina 2019

Ook dit jaar stuurt Kairos Palestina ons een Christmas Alert. Deze Advents- en Kerstboodschap bevat zes bijzondere  teksten die allemaal iets laten zien van wat het Kerstverhaal nu betekent op de plek waar het ooit allemaal begon.

Christmas Alert 2019 NL

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.