‘Als we het coronavirus kunnen overwinnen, kunnen we de bezetting overwinnen’

Duizenden vrijwilligers en donaties ter ondersteuning van het opgesloten Bethlehem doen, ook een gevoel van Palestijnse solidariteit herleven en dat doet denken aan de Eerste Intifada.Het uitbreken van het nieuwe coronavirus heeft twee voorlopige winnaars opgeleverd: Benjamin Netanyahu, die de crisis heeft gebruikt om zijn proces tegen corruptiebeschuldigingen uit te stellen en de Palestijnse Autoriteit, die door haar snelle reactie op de pandemie het vertrouwen van het Palestijnse publiek heeft terug gewonnen. Plotseling lijkt het alsof Trumps ‘Deal of the Century’ van een eeuw geleden is.

De Palestijnse strijd tegen het coronavirus concentreert zich rond Bethlehem, waar de eerste gevallen op de bezette Westelijke Jordaanoever waren. De Bethlehemmers, christenen en moslims,  organiseren zich en masse op een manier die reminiscenties wekt aan de  de Volkscomités tijdens de Eerste Intifada. Een stedelijk Noodcomité werd gevormd met meer dan 3000 vrijwilligers — jonge scouts, psychologen, doctoren, academici, sociale en politieke activisten en andere betrokken inwoners. Palestijnse vrouwen keren terug op het hoofdtoneel van het publieke leven, zoals zij dat ook dedengedurende de Eerste Intifada

Een verslag van Suha Arraf in +972. https://www.972mag.com/coronavirus-bethlehem-volunteers-donations/

 

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.