Amerikaanse bisschoppen: Israël moet direct onderhandelen met Palestina, Palestijnse katholieken reageren voorzichtig op deal met de Emiraten

Na de deal tussen Israël en de Verenigde Emiraten (UAE) heeft  de Amerikaanse Bisschoppenconferentie positief gereageerd, maar ze hebben er tegelijk krachtig op aangedrongen dat er nu directe onderhandelingen tussen Israël en Palestina moeten starten.

De Vaticaanse diplomatie heeft tot nu toe niet officieel gereageerd en dat hebben de bisschoppen van het Heilige Land ook nog niet gedaan. De katholieke presidentskandidaat Joe Biden reageerde wel positief op wat een succes voor president Trump leek.
De katholieke Palestijnse leider Bernard Sabella, lid van de  Palestinian Legislative Council reageerde met veel voorbehoud:  “If you want real peace, you must also involve the Palestinians and work to end the conflict. If further agreements are reached with other Arab countries like Bahrain, we can hope for at least Palestinian involvement, if not approval”. Dat is precies waar de Amerikaanse bisschoppen nu op aandringen.
Over de vraag of het Vaticaan ook zelf bij deze deal betrokken is geweest, valt slechts te speculeren, maar het valt niet uit te sluiten. De betrekkingen tussen het Vaticaan, met zowel de Palestijnse Autoriteit, als de Emiraten zijn allebei goed. Er wonen ruim 1.5 miljoen katholieken (11 procent van de bevolking) in de UAE. Bij zijn bezoek vorig jaar aan de Emiraten droeg de paus een Mis op voor ruim 180.000 katholieken.
 
Bronnen:
 

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.