Anglicaanse kerk Zuid-Afrika voor BDS

De synode van de Anglicaanse kerk in Zuidelijke Afrika besloot steun te verlenen aan vreedzame acties om Israëls militaire bezetting van Palestina te beëindigen. Speciaal werden acties genoemd in het kader van BDS, de Boycot- Desinvesteringen- en Sanctiescampagne.

De resolutie, die met algemene stemmen werd aangenomen, veroordeelde antisemitisme en islamofobie; noemde de situatie in Israël en Palestina in bepaalde opzichten erger dan apartheid en riep kerkleden, die een bedevaart naar Israël maken, op om ook Palestijnse christenen te bezoeken.

Bisschop Tutu (midden) is de bekendste zuidafrikaanse voorvechter voor gerechtigheid in Palestina en Israël (foto: bdssouthafrica.com)

De Anglicaanse Kerk van Zuidelijk Afrika omvat de Anglicaanse kerken in Zuid-Afrika, Namibië, Angola, Mozambique, Lesotho, Swaziland en St Helena. De aartsbisschop van Kaapstad staat aan het hoofd, dat is nu bisschop Thabo Magobe. Van 1986–1996 was dat de bekende bisschop Desmond Tutu.

De synode was in de laatste week van september. De resolutie over steun aan BDS-acties is veelomvattend, slechts enkele punten worden hier genoemd.
De synode memoreerde dat tien jaar geleden het Kairos document werd gepubliceerd, opgesteld door Palestijnse christenen. Het is een document voor reflectie en actie door christenen wereldwijd.

Ook benadrukte de synode dat het niet juist is de huidige nationale staat Israël gelijk te stellen aan het bijbelse Israël. De synode merkte op dat er overeenkomsten denkbaar zijn tussen apartheid in Zuid-Afrika en wat er nu gebeurt in Israël en Palestina. In sommige opzichten is de situatie in Israël en Palestina erger dan apartheid.

De synode bevestigde dat Palestijnen en Israëli’s het recht hebben te leven in vrede en harmonie, dit zal bijdragen aan vrede niet slechts in de regio, maar wereldwijd. De huidige inspanningen door de internationale gemeenschap zijn onvoldoende en nieuwe initiatieven voor vrede, gerechtigheid en verzoening zijn nodig. Er moet zo spoedig mogelijk een einde komen aan de militaire bezetting van Palestina. Alle vormen van antisemitisme en islam fobie moeten in de sterkste bewoordingen veroordeeld worden.

Bisdommen binnen de Anglicaanse Kerk van Zuidelijk Afrika worden opgeroepen steun te geven aan oecumenische initiatieven en acties die gericht zijn op maximale gerechtigheid en vrede voor zusters en broeders in Palestina en Israël. Steun wordt uitgesproken voor vreedzame acties, speciaal acties tegen het beleid van de staat Israël in het kader van BDS, de Boycot, Desinvesteringen en Sancties campagne. Kerkleden die het Heilig Land bezoeken worden opgeroepen ook Palestijnse christenen te bezoeken.

Een gebed voor Palestina: “God zegen Palestina, Bevrijd ieder van onderdrukking en breng gerechtigheid en vrede. Amen”

Voor het persbericht met de tekst van de resolutie (Engels), zie: anglican.ink/2019/09/27/anglican-church-in-southern-africa-synod-adopts-anti-israel-pro-bds-resolutions

 

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.