Close

14 maart 2019

Antisemitisme en de legitieme kritiek op het beleid van Israël

Rev. Mae Cannon, executive director van Christians for Middle East en deelneemster aan de laatste Christ at the Check point Conference: “We moeten erkennen hoe de angst voor de heropleving van antisemitisme gevoed door oude christelijke metaforen joden vandaag bedreigt. Toch kan deze angst christenen niet diskwalificeren als zij onrechtvaardig Israëlisch beleid  bekritiseren.”

Beide zaken zouden vandaag op de agenda’s van kerken en het joods-christelijk overleg moeten komen, te meer omdat ook christenen in Israël de afgelopen tien jaar regelmatig het doelwit waren van vandalisme en bedreigingen door joodse extremisten (zie foto).