Close

Kairos Sabeel

Wave of Prayers

Kumi Now markeert dinsdag 9 augustus als de Internationale Dag, gewijd aan Inheemse Volken.  Recente geschiedenis bevat veel bewijsmateriaal om de Palestijnse aanspraak op zo’n status te bevestigen. De Nakba en de gevolgen daarvan, onteigening van het land, gedwongen ballingschap, de ontkenning van de geschiedenis en cultuur zijn allemaal ervaringen […]

Read More

Wave of Prayers

      Op dinsdag 2 augustus kijkt de Kumi Now gemeenschap naar de  Conventie van Genève, in 1949 aangenomen. Artikel 33 van de vierde Geneefse Conventie verbiedt het inzetten van collectieve straf. En desondanks gebruikt Israël de collectieve straf als een van belangrijkste maatregelen tegen Palestijnen terwijl het internationaal […]

Read More

Wave of Prayers

        Op dinsdag 26 juli zal Kumi Now zich bezig houden met de hereniging van families. Volgens internationaal recht moeten de meeste landen toestemming geven voor immigratie van burgers aan de meest nabije familieleden en hen een legale status toekennen. Israël erkent het recht van Palestijnse families […]

Read More

Petitie: Fifa, steun de Israëlische apartheid niet

  Informatie over deze petitie     Israël heeft de principes van de FIFA die normaal gesproken disciplinaire maatregelen en zelfs opschorting van het lidmaatschap rechtvaardigen, op verschillende manieren geschonden. De politiek van de FIFA heeft de organisatie in het verleden echter verhinderd dergelijke maatregelen te nemen. De interne statuten […]

Read More

Wave of Prayers

        Volgende week dinsdag gedenkt Kumi Now de 20ste juli 2004, de dag waarop het Internationale Gerechtshof de uitspraak deed dat de MUUR internationaal recht schendt. Daarbij werd gezegd dat de MUUR heeft geleid tot destructie en confiscatie van Palestijns land en Palestijnse eigendommen en daarnaast de […]

Read More

Wave of Prayers

    In de volgende week zal Kumi Now de BDS (Boycot, Divestment and Sanctions) acties lanceren. BDS vraagt religieuze gemeenschappen, organisaties en zakenmensen, te onderzoeken of hun investeringen in Israël een bijdrage leveren aan de bezetting. Gebed Eeuwige, wij bidden dat steeds meer mensen over de hele wereld er […]

Read More

Wave of Prayers

    Afgelopen dinsdag 28 juni hield Kumi Now zich bezig met de positie van Israël als het gaat om nucleaire wapens. Volgende week dinsdag zijn we halfweg de Kumi Now kalender en is het een goed moment om even pauze te houden en terug te kijken en te zien […]

Read More

Zojuist verschenen

  De moderne theologen; Perspectieven op de 21ste eeuw. Nederland bevrijden van theologisch provincialisme.   In een recensie op de website van Nieuw Wij komt Mitri Raheb aan het slot aan het woord: De samenstellers van het boek onderstrepen tot twee maal toe het belang van Palestijnse bevrijdingstheologie. Deze Palestijnse theologie […]

Read More