Bericht van Mitri Raheb

 

 

 

Met veel vertraging, te wijten aan de omstandigheden,  maar niet minder actueel, ontvingen wij een brief van Mitri Raheb uit Bethlehem:

 

De vrucht van gerechtigheid zal vrede zijn (Jesaja 32,17)

 

maandag 9 oktober 2023

 

Beste vrienden,

 

Afgelopen donderdag hebben we onze internationale conferentie “Land, Mensen en Cultuur” afgesloten om twee dagen later wakker te worden en te zien dat de situatie drastisch is veranderd. We zijn blij dat de meeste van onze gasten veilig en wel terug zijn in hun land. We hebben contact gehad met de weinigen die gebleven en ze hebben ons laten weten dat het goed met ze gaat.

 

Veel vrienden, bezorgd om onze veiligheid, hebben ons berichten gestuurd om te informeren naar onze situatie. Jullie gebeden, steun en toewijding worden zeer gewaardeerd. Het gaat echter goed met ons,

 

Bethlehem en alle Palestijnse steden op de Westelijke Jordaanoever zijn afgesloten door het Israëlische leger, alle straten die Bethlehem in of uit gaan zijn geblokkeerd met cementblokken. Hierdoor kunnen de meeste studenten de universiteit niet kunnen bereiken, waardoor we genoodzaakt zijn om over te stappen op online onderwijs. Maar u kunt u zich voorstellen hoe moeilijk het voor de mensen hier is om zich te concentreren terwijl ze naar het …. (zin afgebroken) 

 

Terwijl ik dit schrijf, laat op maandagmiddag, hoor ik de Israëlische F15 over onze steden vliegen op weg naar Gaza om te bombarderen. Alleen al dit laatste uur zijn er meer dan 130 Israëlische luchtaanvallen uitgevoerd in Gaza. Verscheidene van deze aanvallen zijn in het gebied waar ons satellietcentrum is gevestigd. Gaza staat in brand. Ons hart gaat uit naar de burgers in Gaza die in angst leven, zonder elektriciteit, water, voedsel of medicijnen.

Onze gedachten zijn bij Rana, de directeur van ons trainingscentrum in Gaza, onze medewerkers en studenten daar. We maken ons zorgen over het hoge aantal burgerslachtoffers, of het nu. Palestijnen of Israëli’s zijn. We roepen op dat de Conventie van Genève en het Internationale Humanitaire Recht worden gewaarborgd door de internationale gemeenschap. 

 

De militaire en politieke blinde steun die Israël van westerse landen krijgt, geeft Israël echter groen licht om Gaza met de grond gelijk te maken zonder enige repercussies. De reguliere westerse media zijn in volle versnelling en gebruiken een koloniale retoriek, die de Palestijnen demoniseert als wilden en terroristen, zonder over de onderliggende oorzaken te praten. Zelfs als we ons uitspreken en ons eigen verhaal delen, proberen koloniale stemmen ons het zwijgen op te leggen door te eisen dat we de koloniale propaganda herhalen. Laten we het dus over de onderliggende oorzaken hebben: Deze jonge Palestijnse strijders zijn geboren onder belegering in de grootste openluchtgevangenis ter wereld.

Tientallen jaren hebben ze gewacht op gerechtigheid, op vrijheid, op een waardig leven, maar allemaal tevergeefs. Wat ze zagen was een behandeling met twee maten; degenen die solidair waren met de bezette  Oekraïners stonden aan de kant van de Israëlische bezetters.  Ze waren getuige van vier oorlogen die Israël voerde tegen hun smalle strook  die werd gebruikt als een echte proeftuin voor hun nieuwste technologische wapens en artillerie. Erger nog, ze werden zonder enige hoop achtergelaten in een gebied van 360 vierkante kilometer waar de lucht, het water en de zee vervuild zijn en waar het leven onleefbaar is geworden. Israël en de wereld lieten hen langzaam maar zeker ten onder gaan alsof ze kinderen van een mindere god waren en ontkenden hun recht om zichzelf te verdedigen.

 

Sta me toe dit te herhalen:

Bezetting zal verzet blijven oproepen. Niemand kan afstand doen van de zoektocht van mensen naar vrijheid. Zonder gerechtigheid zal er geen vrede zijn. Gedenk ons in je gebeden, verhef je stem voor gerechtigheid. Het is de hoogste tijd om Palestina te dekoloniseren zodat onze mensen in waardigheid kunnen leven en het potentieel bereiken dat God voor hen heeft. 

 

Dank u voor uw steun.

Ds. Dr. Mitri Raheb

 

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.