Close

Bestuur

Het dagelijks bestuur van de stichting Kairos-Sabeel Nederland bestaat uit:
Kees Blok, voorzitter
Marijke Gaastra,secretaris, e-mail
Hans van Alphen, penningmeester
Jan van der Kolk,  oud voorzitter Kairos
Rien Wattel, oud voorzitter Sabeel
Het voltallige bestuur bestaat uit veertien leden uit alle Nederlandse kerken.