Bevrijding van kolonialisme; je eigen verhaal vertellen

 

 

 

 

De Palestijnse bevrijdingstheoloog Mitri Raheb in ‘The Politics of Persecution’:

 

Sinds de verkiezing van president Donald Trump werd het onderwerp christenvervolging in het Midden Oosten opnieuw belangrijk. Het werd een instrument in de internationale diplomatie. Christenen uit het Midden Oosten werden vaak ‘veroostersd’, geslachtofferd en geïsoleerd. Veel mensen in het westen beweren namens hen te spreken. Ik ben een van oorsprong Palestijnse christelijke theoloog die zijn hele leven in deze omgeving heeft gewoond en er bewust voor heeft gekozen om hier te blijven. Ik biedt een dekoloniaal perspectief, van binnen uit, in tegenstelling tot het perspectief van iemand van buiten en vanuit een machtige positie. Dit perspectief maakt het mogelijk de oriëntalistische blik zoals die domineert in het westerse debat, te onthullen. Heel vaak wordt de geschiedenis gedicteerd en geschreven door hen die de macht hebben; zij vertellen hun verhaal in hun versie. In mijn boek biedt ik een alternatieve versie van ons verhaal, door onze ogen en zoals wij het ervaren. De dagen waarin westerse machten hun mandaat over ons opeisten omdat wij nog niet rijp waren voor leiderschap, zijn voorbij. Het is nu de  tijd om voor onszelf te spreken, ons verhaal te vertellen en alle pogingen om ons te onderwerpen tot voorwerp, te weerstaan.

 

 

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.