Bijbelkring voor Palestijnse jongeren en Kerk in Actie

Wilma Wolswinkel van Kerk in Actie schreef een sprekend stuk over het bijbelkringwerk onder Palestijnse christenen. Zij ontmoette daar bijbelkringleiders in de plaatsen Jalama en Tubas, in het noorden van de Westelijke Jordaanoever. Het artikel onderstreept de roeping van de Protestantse Kerk om solidair te zijn met hen die lijden onder onrecht, verdrukking en geweld, en de oecumenische roeping om de eenheid, de gemeenschap en de samenwerking te zoeken en te bevorderen met andere christenen wereldwijd.

Om Wilma’s artikel te lezen, klik HIER.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.