Bisschop Sabbah: ‘Jeruzalem werd van stad Gods tot stad van haat.’

Emeritus patriarch Michel Sabbah schreef dit jaar voor de katholieke Arabische website Abouna.org een reeks vastenmeditaties. Deze week lezen we onder meer een indrukwekkende passage over Jeruzalem, de stad van God die een stad van haat geworden is.

“God schiep ons naar Zijn beeld en plaatste een deel van Zijn goedheid in ons. Net als Hij heeft Hij ons in staat gesteld om lief te hebben. Dit is de perfectie van de mens: om het beeld van zijn Schepper te zijn, goed en liefhebbend over de hele schepping zoals God goed is en hij al Zijn schepselen, de mensen en de natuur liefheeft.”

“Er is grote behoefte aan berouw om dit vermogen van goedheid en liefde terug te vinden, want het menselijk leven is kwetsbaar en blootgesteld aan allerlei soorten zwakheden en schendingen van de menselijke natuur, van de wet van God. Wereldoorlogen, hongersnoden en ziekten zijn daar een bewijs van in de wereld en in onze regio. Wat we in het bijzonder in Jeruzalem en heel het Heilige Land doorstaan, is daar een bewijs van. Jeruzalem is de stad van God, de stad van verlossing en opstanding. In plaats daarvan is het voor zijn inwoners nu een stad van dood en haat geworden. Zij heeft Verlossing en Wederopstanding nodig. Ze heeft berouw en niet nog meer oorlog nodig. Maar het lijkt erop dat de machtigen van deze aarde besloten hebben dat berouw, liefde en gerechtigheid in Jeruzalem verboden zijn.”

Bron: http://en.abouna.org/en/content/lenten-time-time-repentance-patriarch-michel-sabbah

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.