Bisschoppen Engeland & Wales vinden settlements nog steeds ‘illegaal’

De bisschoppen van Engeland en Wales hebben zich officieel uitgesproken tegen de voortdurende Israëlische bouw van illegale nederzettingen in bezette Palestijnse gebieden.

Aan het einde van hun najaarsvergadering van 2019 gaven de bisschoppen een verklaring uit, opgesteld door bisschop Declan Lang, voorzitter van de afdeling Internationale Zaken van de Bisschoppenconferentie, waarin ze verklaarden: “Zoals de ‘Bishops of the Holy Land Coordination’ consequent hebben benadrukt, hebben wij allemaal een verantwoordelijkheid om ons te verzetten tegen de voortdurende bouw van illegale nederzettingen, die niet alleen mensenrechtenschendingen voedt, maar elke kans op een tweestatenoplossing in gevaar brengt.”

Bron:  https://medium.com/@thepalestineproject/bishops-of-england-wales-oppose-illegal-settlements-stand-in-solidarity-with-church-in-palestine-ae4bddbf8ad5

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.