Boekbespreking Land van Christus

De Christelijk Gereformeerde predikant Dirk Visser bespreekt in het Kerkblad van het Noorden het boek “Land van Christus” van de Palestijnse theoloog Yohanna Katanacho. Hij beveelt het boek aan omdat het een andere kijk op het conflict tussen Israël en de Palestijnen mogelijk maakt.

Lees meer: https://www.kerkbladvoorhetnoorden.nl/index.php/3445-boekbespreking-het-land-van-christus

 

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.