Boer zoekt boom

Je leest het goed. Boer zoekt boom, geen vrouw dit keer.

In het nieuwe boekje van de Olijfbomencampagne lees je de persoonlijke verhalen van tien Palestijnse boeren, acht mannen en twee vrouwen. Ze vertellen over hun leven als boer onder militaire bezetting, over landverlies, vernieling van olijfbomen en over het geweld van de Israëlische kolonisten. Maar ook over de hoop op een betere toekomst en de steun die zij ervaren van buitenlanders die een olijfboom op hun land laten aanplanten.

Boer Nicola werd van zijn land verjaagd door kolonisten, bewapend met ijzeren staven. Boer Mahmud kreeg geen vergunning van het Israëlische leger om een waterput op zijn eigen land te slaan. Op het land van boer Hammad zijn ruim honderdvijftig olijfbomen in de brand gestoken. Boerin Souad zegt: “Het boerenleven is zwaar geworden, we werken heel hard, onder moeilijke omstandigheden en we krijgen er weinig voor terug. Onze geiten worden gedood en onze bomen worden vernield, maar we kunnen ons land niet verlaten. Ons land is onze bron van leven en de gezegende olijfboom is ons heilige symbool.”

Het boekje kost 6 euro in de losse verkoop en 3 euro bij de sponsoring van een olijfboom.

Bestellen

1. Wilt u een los exemplaar bestellen, maak dan 6 euro per boekje over o.v.v. ‘boekje boer zoekt boom’ en héél belangrijk: vermeld daarbij uw adres, die krijgen wij niet automatisch op de afschrift.

2. Wilt u een olijfboom sponsoren en daarbij een boekje ontvangen, maak dan 23 euro over o.v.v. ‘sponsoring boom plus boekje’ met de adresgegevens voor het opsturen.

IBAN: NL45INGB0000312908 t.n.v. YWCA Nederland – Olijfbomencampagne te Utrecht

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.