Brochure De muur is afgebroken

Op 27 oktober 2012 presenteerden Vrienden van Sabeel Nederland en Kairos Palestina Nederland op een mini-symposium de brochure De muur is afgebroken.

Deze brochure, geschreven door ds. Henri Veldhuis, biedt een aanzet tot een theologische herbezinning op het Israëlisch-Palestijns conflict, met als uitgangspunt de overtuiging dat – om met Paulus te spreken – ‘de muur is afgebroken’ (Ef. 2:14), en dat universele liefde en gerechtigheid de basis zijn voor alle ethiek en politiek.
Dit uitgangspunt leidt in deze brochure tot de conclusie dat de mensenrechten en het internationaal recht ook voor christenen en kerken het primaire normatieve kader dienen te zijn voor hun maatschappelijke en politieke handelen.

De brochure (40 pag.) is bedoeld voor allen die zich willen verdiepen in de theologische en politieke vragen rondom het Israëlisch-Palestijns conflict. De brochure is uitermate geschikt voor het op gang brengen van het gesprek hierover in kerken, politieke partijen en andere groepen.

De auteur, ds. Henri Veldhuis, is protestants predikant te Culemborg en bestuurslid van The Rights Forum.
De brochure kost € 2,- plus verzendkosten en kan besteld worden via afgebrokenmuur@gmail.com of telefonisch bij Johan van den Berg (tel. 0345- 643417).

Brochure De muur is afgebroken (pdf)

Brochure De muur is afgebroken (pdf) met voetnoten
In deze versie vindt u de hoofdtekst met in voetnoten aanvullende argumentatie en een selectie van de gebruikte bronnen.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.