Close

Column

Give a voice to the voiceless

Een column van bestuurslid Chris Kors

Zelfs wie nooit z’n stoel draaide voor ‘The Voice’ deed dat de voorbije tijd wel. Dat had alles te maken met wat het online programma ‘Boos’ van Tim Hofman over dit kijkcijferkanon naar buiten bracht. Wat ongehoord is werd hoorbaar gemaakt. We reageerden geschokt, verbijsterd, boos. En terecht. We mogen niet wegkijken van grensoverschrijdend gedrag, ons niet doof houden voor mensen die slachtoffer zijn van machtsongelijkheid.

Read More

Actie ‘Schrijf een brief aan ds. de Reuver’

Er lijkt iets aan het draaien te zijn in de publieke opinie over wat zich afspeelt in en tussen Israël en de Palestijnse gebieden. NRC meldde begin oktober zelfs paginabreed ‘Nu gooien niet de Palestijnen, maar de Joodse kolonisten met stenen (…) Israëlische kolonisten vielen onlangs met veel geweld een Palestijns dorp binnen. Dergelijk geweld neemt de laatste tijd toe en meestal komen de daders er zonder straf mee weg.’ Hoe duidelijk wil je geïllustreerd zien wat al jaren aan de gang is?

Read More

Steeds op zoek naar een nieuwe ambiance

Donateur worden Column van bestuurslid Marijke Egelie-Smulders De vredesweek ligt achter ons.   PAX heeft groots uitgepakt om deze week tot een succes te maken. Hoe moeilijk is dat, bedacht ik mij toen ik na de opening van de week op zaterdag 18 september in de Domkerk, dwars door de […]

Read More