Close

Kairos Palestina Nederland

Petitie tegen strafbaar stellen van BDS in Europa en tegen TTIP

Kairos Sabeel Nederland heeft op 6 mei jl. een brief gestuurd aan de Raad van Kerken cs. over de petitie van ECCP tegen strafbaar stellen van BDS in Europa en tegen TTIP. U kunt de petitie zelf ondertekenen en de brief doorsturen naar uw lokale Raad van Kerken, kerkbesturen, kerkelijke en maatschappelijke organisaties en politieke […]

Read More

Kees Blok nieuwe voorzitter Kairos-Sabeel Nederland

De besturen van Vrienden van Sabeel Nederland en Kairos Palestina Nederland zijn blij te kunnen melden dat zij op 29 april Kees Blok hebben benoemd tot voorzitter van hun nieuwe samenwerkingsverband Kairos-Sabeel Nederland. Zij deden dat met dit persbericht. . (foto: Kerk in Actie) Kees Blok werd vorig jaar door Kerk in Actie uitgezonden naar […]

Read More

Boekpresentatie ‘Kom en zie!’ 8 april

Op 8 april presenteert Gied ten Berge in Utrecht zijn boek ‘Kom en zie! Nieuwe pelgrims in het Heilige Land’. Ds. Karin van den Broeke, preses van de synode van de Protestantse Kerk, en mgr. Herman Woorts, bisschoppelijk referent voor de bedevaarten, nemen het eerste exemplaar in ontvangst. Dr. Janneke Stegeman zal Gied ten Berge […]

Read More

8 april presentatie ‘Kom en zie!’

De besturen van Kairos-Sabeel Nederland hebben het genoegen u uit te nodigen voor de boekpresentatie van Gied ten Berge, lid van de theologische werkgroep van Kairos Palestina en Vrienden van Sabeel Nederland op 8 april a.s. in het Landelijk Dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Utrecht. Zie ook Uitnodiging boekpresentatie 8 april 2016 In 2013 vroeg Kairos Palestine in Bethlehem […]

Read More

Kairos-Sabeel Nederland

Veel bezoekers van de website zullen het gemerkt hebben: Vrienden van Sabeel en Kairos Palestina Nederland doen steeds meer dingen samen. Niet zo vreemd: beide willen de stem van Palestijnse christenen en kerken ook in Nederland laten klinken. Naast de theologische onderbouwing door Sabeel Jeruzalem is het Kairosdocument uit 2009 daarvoor een grote impuls: gezamenlijk riepen Palestijnse christenen op […]

Read More

Nieuwsbrief Vrienden van Sabeel Nederland en Kairos Palestina Nederland

Op de website van Kairos Palestina Nederland vindt u een nieuwe nieuwsbrief van zowel Kairos Palestina Nederland als van Vrienden van Sabeel Nederland. Daarmee zijn we meteen bij het belangrijkste nieuws wat er in deze nieuwsbrief gemeld wordt: Kairos Palestina Nederland en Vrienden van Sabeel Nederland gaan samen! We werkten al veel samen, maar vanaf 1 […]

Read More

Open brief over aanvallen op kerken in Israël

Vrienden van Sabeel Nederland heeft naar aanleiding van de publiciteit rondom geweld tegen christenen en kerken in Israël samen met Kairos Palestina Nederland een open brief geschreven aan de Nederlandse Kerken. In deze brief wordt ingegaan op de achtergronden van dit geweld en opgeroepen tot inzet voor de joods-christelijke betrekkingen en opkomen voor een rechtvaardige vrede. De bijlage […]

Read More