Close

Kerken

‘Pelgrims, Jordanië hoort ook bij het Heilige Land’

De directeur van het Katholieke Centrum voor Studies en Media (CCSM) in Jordanië, pater Dr. Rif’at Bader hield dinsdag 2 oktober 2018  een lezing op de conferentie in Loreto georganiseerd door Opera Romana, de officiële Vaticaanse instelling voor pelgrimage en toerisme van katholieken in de wereld. Wat opviel dat Bader Jordanië en Palestina geografisch aanduidde als […]

Read More

Een eerlijke reflectie van Israëlische cineast Udi Aloni

Een eerlijke reflectie van de bekende Israëlische cineast Udi Aloni n.a.v. een BDS meeting in Berlijn die hij bijwoonde. Hij spreekt over zijn joodse identiteit. Hij verfoeit het spelen van de ‘antisemitisme’ kaart als het om kritiek op de regering van Israël gaat. Hij laat zien dat hij als humanistische jood steeds opnieuw morele keuzes voor menselijkheid zal moeten maken. Daar moet iedereen aan gehouden worden.

Read More

Aartsbisschop Pizzabella: ‘Voor christenen is er geen excuus anderen uit te sluiten’

Aartsbisschop Pierbattista Pizzaballa van Jeruzalem heeft op 19 mei 2018 tijdens een Pinkstergebed zijn wens uitgedrukt voor “een vrede die warm en oprecht is”, die uitgaat van “het welkom van de ander”, die een “een vasthoudend verlangen om te luisteren en te dialogeren” inhoudt en waarin “angst en achterdocht” plaats maken voor “kennis, ontmoeting en […]

Read More

Wil paus diplomatieke rol spelen in het Midden-Oosten?

Paus Franciscus zegt dat hij ‘erg bezorgd is over [de] verslechtering van de spanningen in het Heilige Land en het Midden-Oosten’ en veroordeelt ‘de spiraal van geweld die ons verder weg duwt van het pad van vrede, dialoog en onderhandelingen’. Paus Franciscus drukte zijn ‘grote droefheid voor de doden en gewonden’ uit en verzekerde ‘al diegenen […]

Read More