Close

Nieuwsdossier Kerken

Oproep aan de Protestantse Kerk

      Oud-medewerkers van ICCO roepen de synode die op 17 en 18 november vergadert, op tot een spijtbetuiging aan de Palestijnse kerken, en het nemen van haar verantwoordelijkheid om zich actief in te zetten voor rechtvaardige en duurzame  vrede in Palestina/Israël.        Vragen van Kairos-Sabeel om […]

Read More

Verklaring van de secretarissen-generaal van de Wereldraad van Kerken en de Nationale Raad van Kerken van Christus in de USA, inzake het Heilige Land

Tijdens een gezamenlijke consultatie over het Heilige Land, brachten de Wereldraad van Kerken en de Nationale Raad van Kerken van Christus in de Verenigde Staten een verklaring uit, waarin wordt opgeroepen tot een einde aan de ontkenning van de rechten van generaties mensen die lijden in het Heilige Land.

Read More