Close

Wave of Prayer

Wave of Prayers

    Volgende week houdt Kumi Now zich bezig met het lot van Palestijnse kinderen die gevangen zitten in Israëlische gevangenissen. Veel kinderen zijn door de bezetting getraumatiseerd, o.a. door de nachtelijke arrestaties waarbij met veel geweld kinderen uit hun bed worden gehaald en meegenomen terwijl ze er getuige van […]

Read More

Wave of Prayers

      donderdag 23 maart   Volgende week zal Kumi Now zich bezig houden met de blokkade van Gaza sinds het in 2007 volledig omsingeld is door Israël en Egypte. De inwoners mogen geen gebruik maken van natuurlijke hulp bronnen die ze nodig hebben om te overleven. Gaza wordt […]

Read More

Wave of Prayer

    donderdag 23 februari              Volgende week dinsdag zal Kumi Now zich bezighouden met de door de Israëlische autoriteiten aan de Palestijnen opgelegde beperkingen in bewegingsvrijheid. Meer dan 70.000 Palestijnen ervaren iedere dag het onmenselijke onrecht dat zij moeten ondergaan bij de vele mobile checkpoints […]

Read More

Wave of Prayers

  donderdag 9 februari     Op volgende week dinsdag houdt Kumi Now zich bezig met de wijze waarop de Israëlische regering ontkent dat Palestijnen mensenrechten en rechten op andere fundamentele vrijheden hebben. Wij zullen op 20 februari de Werelddag voor Sociale Gerechtigheid gedenken en ons bezig houden met de […]

Read More

Wave of Prayers

  26 januari   Volgende week dinsdag houdt Kumi Now zich bezig met discriminatie van Palestijnse burgers in Israël. Het gaat daarbij om meer dan 20% van de bevolking. De helft van alle Arabische families leven beneden de armoedegrens. Gebed  Eeuwige, wij zoeken uw leiding als wij aandacht vragen voor […]

Read More

Wave of Prayers

    19 januari 2023     Kumi Now besteedt op dinsdag 24 januari aandacht aan de stad Jeruzalem. In 1949 besloten de Verenigde Naties tot het Verdelingsplan waarin de stad Jeruzalem als internationale stad werd aangewezen. De Israëlische regering heeft nu stappen ondernomen om volledige Israëlische soevereiniteit toe te […]

Read More

Wave of Prayers

      donderdag 12 januari  Volgende week dinsdag behandelt Kumi Now de politiek van Israël waarin ontkend wordt dat bouwvergunningen onthouden worden aan Palestijnen die in Oost Jeruzalem en op de West Bank wonen. Nu moeten Palestijnen ermee leven dat bij de bouw ven een huis of een kantoor […]

Read More

Wave of Prayers

    donderdag 5 januari   In de volgende week verdiept Kumi Now zich in de moeilijkheden die Palestijnen ondervinden om onder Israëlische bezetting zaken te doen of een baan te vinden. Er zijn zoveel restricties en barrières die voor Palestijnse zakenlui, ondernemers en boeren toegang tot de wereldmarkt onmogelijk […]

Read More

Wave of Prayers

29 december   Deze week besteedt  Kumi Now aandacht de uitgave van het boek van Xavier Abu Eid met als titel: ‘Rooted in Palestine: Palestinian Christians and the Struggle for National Liberation 1917-2004’. Het boek beschrijft de belangrijke rol van Palestijnse christenen door de jaren heen tijdens het Britse Mandaat, […]

Read More

Wave of Prayers

        22 december   Kumi Now besteedt in deze week aandacht aan het nieuwe boekje van ds. Naim Ateek. Het gaat over religieus extremisme. Het boekje is voor ons een hulpmiddel in een tijd waarin  politici met extreem religieuze ideeën lid worden van de nieuw gevormde Israëlische […]

Read More