Close

Wave of Prayer

Wave of Prayer 8 februari 2018

Elke week is er op het kantoor van Sabeel in Oost-Jeruzalem een viering. Palestijnse christenen en bezoekers van over de hele wereld delen daar hun hoop en nood. De gebeden die tijdens de viering worden uitgesproken worden in vele landen gepubliceerd. Zo gaan ze de wereld over als een Wave of Prayer.

Read More

Wave of Prayer 1 februari 2018

Elke week is er op het kantoor van Sabeel in Oost-Jeruzalem een viering. De gebeden die tijdens deze viering worden uitgesproken verschijnen in vertaling op onze website. Voor wie net als Kairos-Sabeel solidair wil zijn met Palestijnse christenen in Israël en Palestina zijn de gebeden een bron van informatie en een mogelijkheid tot meeleven.

Read More

Wave of Prayer 18 januari 2018

Op maandag de 15 januari hielden Sabeel Jeruzalem en Nazareth in Bethlehem een eendaagse retraite om zuster- en broederschap onder de staf en de vrijwilligers te verstevigen. Eeuwige, wij bidden U voor de staf en de vrijwilligers van Sabeel Jeruzalem en Sabeel Nazareth. Wij bidden voor de directie van Sabeel, het uitvoerend comité en de […]

Read More

Wave of Prayer 11 januari 2018

Elke week wordt er op het kantoor van Sabeel in Oost-Jeruzalem een viering gehouden. De gebeden die tijdens die viering worden uitgesproken verschijnen elke week in vertaling op onze website. Zo leven we mee met de Palestijns-christelijke gemeenschap te midden van het Palestijnse volk.

Read More

Wave of Prayer 7 december 2017

Elke week publiceert Kairos Sabeel Nederland een vertaling van de Wave of Prayer. De Wave of Prayer is een nieuwsbrief van Sabeel met de tekst van de gebeden die worden uitgesproken tijdens de wekelijkse viering op het kantoor van Sabeel in Oost-Jeruzalem. Deze gebeden geven een mooi beeld van de actualiteit in Palestina en Israël […]

Read More