Close

Wave of Prayer

Wave of Prayers

   7 september 2023    Volgende week zal Kumi Now Online licht werpen op de manier waarop de illegale Israëlische bezetting de stad Bethlehem heeft geschaad. De economie van Bethlehem heeft aanzienlijk geleden onder de opsluiting door de Apartheidsmuur, die de bewegingsvrijheid van de Palestijnen ernstig beperkt. Bovendien heeft deze […]

Read More

Wave of Prayers

31 augustus De komende week zal Kumi Now zich verdiepen in de kwestie van discriminatie waarmee Palestijnse burgers van Israël in het onderwijs worden geconfronteerd. Dit manifesteert zich op verschillende wijzen, zoals ontoereikende financiering, een bevooroordeeld curriculum en het alomtegenwoordige geweld tegen Palestijnse studenten, waardoor een bijkomend element van de […]

Read More

Wave of Prayers

    Iedere week op donderdag komen in het kantoor van Sabeel Jeruzalem de mensen samen die daar op dat moment zijn: staf, gasten uit binnen en buitenland, leden van de plaatselijke kerken. Er wordt gezongen, er is een korte overdenking, vaak wordt er brood en wijn gedeeld en wordt […]

Read More

Wave of Prayers

  Aanstaande dinsdag, 22 augustus, zal Kumi Now stilstaan bij de Verklaring van Jeruzalem over het christelijk zionisme, uitgegeven op 22 augustus 2006. Deze verklaring is geschreven door verschillende Palestijnse christelijke leiders die de theologische corruptie van het christelijk zionisme en de implicaties daarvan aan de orde stellen. Binnen het […]

Read More

Wave of Prayers

    3 augustus   Kumi Now staat op 9 augustus  in het teken van de Internationale Dag van de Inheemse Volkeren van de Wereld. Er is veel bewijs om vast te stellen dat de Palestijnen op hun land de inheemse status hebben. Tientallen jaren van verlies en onderdrukking onder […]

Read More

Wave of Prayers

27 juli   Volgende week zal Kumi Now kijken naar Israëls collectieve straffen jegens Palestijnen. De Vierde Geneefse Conventie verbiedt dit en toch past Israël deze vorm van bestraffing nog steeds toe zonder dat daar internationale veroordeling op volgt. De blokkade van Gaza, het slopen van huizen, gedwongen overdrachten, het […]

Read More

Wave of Prayers

13 juli    Deze week houdt Kumi Now zich bezig met de effecten die de MUUR, ook wel de Apartheidsmuur genoemd, heeft op het leven in Israël/Palestina. De MUUR is illegaal volgens internationaal recht, zoals vastgesteld in resolutie ES-10/15 van de Verenigde Naties op 20 juli 2004.  Toch ging Israël […]

Read More

Wave of Prayers

6 juli  In de volgende week wordt de datum, 9 juli 2005, waarop de Palestijnse Boycott, Divestment (desinvesteren) en Sanctions Movement is gestart, gememoreerd. Deze beweging wil het publiek informeren over de wijze waarop internationale coöperaties profiteren van hun steun aan de Israëlische bezetting. Dat gebeurt op verschillende manieren, zoals […]

Read More

Wave of Prayers

  29 juni 2023   In deze week merkte Kumi Now Israël als een kernmacht aan. Aanstaande dinsdag markeert de helft van de Kumi Now-kalender. Het geeft ons de gelegenheid om de balans op te maken en terug te kijken op de onderwerpen die in de eerste helft van het […]

Read More

Wave of Prayers

  In de volgende week besteedt Kumi Now aandacht aan Israël als atoommacht. Israël  ontkent noch bekent atoomwapens te bezitten, maar men neemt aan dat het land 80- 90 atoomkoppen heeft. Het land heeft het Non Proliferatie Verdrag niet ondertekend en heeft nooit toegestaan dat het International Atomic Energy Agency […]

Read More