Close

Wave of Prayer

Wave of Prayers

  donderdag 9 februari     Op volgende week dinsdag houdt Kumi Now zich bezig met de wijze waarop de Israëlische regering ontkent dat Palestijnen mensenrechten en rechten op andere fundamentele vrijheden hebben. Wij zullen op 20 februari de Werelddag voor Sociale Gerechtigheid gedenken en ons bezig houden met de […]

Read More

Wave of Prayers

  26 januari   Volgende week dinsdag houdt Kumi Now zich bezig met discriminatie van Palestijnse burgers in Israël. Het gaat daarbij om meer dan 20% van de bevolking. De helft van alle Arabische families leven beneden de armoedegrens. Gebed  Eeuwige, wij zoeken uw leiding als wij aandacht vragen voor […]

Read More

Wave of Prayers

    19 januari 2023     Kumi Now besteedt op dinsdag 24 januari aandacht aan de stad Jeruzalem. In 1949 besloten de Verenigde Naties tot het Verdelingsplan waarin de stad Jeruzalem als internationale stad werd aangewezen. De Israëlische regering heeft nu stappen ondernomen om volledige Israëlische soevereiniteit toe te […]

Read More

Wave of Prayers

      donderdag 12 januari  Volgende week dinsdag behandelt Kumi Now de politiek van Israël waarin ontkend wordt dat bouwvergunningen onthouden worden aan Palestijnen die in Oost Jeruzalem en op de West Bank wonen. Nu moeten Palestijnen ermee leven dat bij de bouw ven een huis of een kantoor […]

Read More

Wave of Prayers

    donderdag 5 januari   In de volgende week verdiept Kumi Now zich in de moeilijkheden die Palestijnen ondervinden om onder Israëlische bezetting zaken te doen of een baan te vinden. Er zijn zoveel restricties en barrières die voor Palestijnse zakenlui, ondernemers en boeren toegang tot de wereldmarkt onmogelijk […]

Read More

Wave of Prayers

29 december   Deze week besteedt  Kumi Now aandacht de uitgave van het boek van Xavier Abu Eid met als titel: ‘Rooted in Palestine: Palestinian Christians and the Struggle for National Liberation 1917-2004’. Het boek beschrijft de belangrijke rol van Palestijnse christenen door de jaren heen tijdens het Britse Mandaat, […]

Read More

Wave of Prayers

        22 december   Kumi Now besteedt in deze week aandacht aan het nieuwe boekje van ds. Naim Ateek. Het gaat over religieus extremisme. Het boekje is voor ons een hulpmiddel in een tijd waarin  politici met extreem religieuze ideeën lid worden van de nieuw gevormde Israëlische […]

Read More

Wave of Prayers

Donderdag 15 december       Sabeel besteedt in de volgende via Kumi Now aandacht aan het nieuwe boek, ’Glory to God in the Lowest. Journey to an Unholy Land’ van Don Wagner, ISBN 1623718260, 9781623718268 Gebed Eeuwige, wij danken U voor het levenslange engagement van Don Wagner met het werk voor […]

Read More

Wave of prayers

      Palestijnen die gevlucht zijn, bewaren nog altijd de sleutel met de eigendomspapieren van hun huis   In de volgende week houdt Kumi Now zich bezig met het recht op terugkeer van de Palestijnen. Dit is gebaseerd op de resolutie 194 van de Verenigde Naties, vastgelegd op 11 december 1948. […]

Read More

Wave of Prayers

donderdag 1 december   In de volgende week wordt aandacht besteed aan de de Dag van de Mensenrechten, een dag die op 10 december over de hele wereld aandacht krijgt. Deze dag werd in 1948 tot de Dag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens uitgeroepen. Gedurende tientallen […]

Read More