Christelijk Collectief bezet kantoor ChristenUnie: “Stop steun aan genocide in Gaza”

Christelijk Collectief bezet kantoor ChristenUnie: “Stop jullie steun aan genocide in Gaza”

Aanklacht tegen en oproep aan de CU: stop met jullie steun aan Israëls oorlog, maak hulpverlening mogelijk, ga in gesprek met critici

 

De ChristenUnie blijft vierkant achter Israël staan, ook al voert dat land een genocidale oorlog tegen de bevolking van Gaza. Gerechtvaardigde kritiek op Israël zet die partij weg als antisemitisme. Daarom bezet Christelijk Collectief vandaag het CU-partijbureau in Amersfoort met een liturgisch protest. We kloppen op de deur om onze aanklacht tegen en oproep aan de ChristenUnie te bezorgen. Daar voegen we ook een persoonlijke oproep aan de ChristenUnie bij van diverse Palestijnse christenen. Ons protest is een uitnodiging: ChristenUnie, kom uit je eenzijdige pro-Israëlgroef, luister naar critici (die er trouwens ook in eigen kring zijn) en ga in gesprek met ons.

 

Onze actie is begonnen op dinsdag 30 april om 11:00u. Zolang de actie duurt, is deze te volgen via een livestream op ons Instagram-account. Bovendien zullen we zo mogelijk updates plaatsen op X en Facebook. Ook zijn op de website van het tijdschrift Volzin updates te zien.

 

Christelijk Collectief zet vandaag letterlijk de thee klaar voor Don Ceder, woordvoerder van de partij als het gaat om Israël en Palestina, en voor partijleider Mirjam Bikker. Met een koekje erbij en een uitnodiging om eindelijk dit hoognodige, pittige gesprek met elkaar te voeren. De ChristenUnie draagt op dit moment bij aan het grote onrecht dat Israël de Palestijnen in Gaza en op de Westbank en maakt ons land medeplichtig aan de grove mensenrechtenschendingen die plaatsvinden.

Wij roepen de ChristenUnie op:

1. Pleit voor een direct en permanent staakt-het-vuren in Gaza.

 

2. Het is goed dat jullie volhardend oproepen dat alle gijzelaars van Hamas vrijgelaten worden. Voeg hierbij een oproep aan Israël om alle Palestijnse gevangenen die zonder (eerlijk) proces vastzitten ook vrij te laten.

 

3. We delen jullie afschuw over de aanslag van Hamas op 7 oktober. We vragen jullie om onze afschuw over de genocide die Israël pleegt, en alle misdaden die Israël hiervoor al heeft gepleegd, ook te delen.

 

4. Pleit voor Nederlandse steun aan UNRWA, met extra subsidie voor die organisatie, de enige die de honger lijdende bevolking van Gaza snel en goed kan helpen. En bied excuses aan voor de voortrekkersrol die Don Ceder heeft gespeeld in het schrappen van de steun aan UNRWA, op basis van aantijgingen van Israël waarvan al direct duidelijk was dat ze niet op bewijs berustten.

 

5. Zet je als partij op alle niveaus in voor een heldere definitie van antisemitisme, waarbij duidelijk is dat kritiek op de staat Israël niet hetzelfde is als antisemitisme. Spreek je uit tegen de uitholling van het begrip antisemitisme door pro-Israëlische personen en organisaties die de aantijging van antisemitisme misbruiken om hun tegenstanders de mond te snoeren. In de verklaring tegen antisemitisme van Mirjam Bikker, in maart gesteund door een groot aantal fractievoorzitters, wordt antisemitisme helaas wederom ingezet om Israëlkritiek zwart te maken.

 

6. Luister niet alleen naar Joodse Nederlanders die zeggen wat jullie ook al vinden, maar ook naar Joden met afwijkende meningen. Ga bijvoorbeeld in gesprek met leden van Een Ander Joods Geluid, Gate 48 en Erev Rav.

 

7. “Ik respecteer hem in het bepleiten van recht voor zijn gemeenschap”, schreef Don Ceder over zijn ontmoeting met Munther Isaac. En na zijn ontmoeting met Daoud Nassar zei hij: “Zijn frustratie kan ik goed begrijpen.” Enige tijd later weigerde Don Ceder echter zijn steun te geven aan Kamervragen die CDA’er Derk Boswijk stelde over de uitzichtloze situatie van de familie Nassar. Zelfs zoiets minimaals kon er niet vanaf. Onze oproep is dan ook: laat het niet blijven bij woorden, beste Don Ceder, vergezeld met een foto waarin je je arm op de schouder van Munther Isaac en Daoud Nassar legt. Zij zijn het best gediend met jouw concrete daden in de Kamer! Je ontmoet hen – onze bondgenoten – en praat met hen, maar je luistert niet werkelijk.

 

8. Zet je in voor een einde van de bezetting en kolonisatie van de Westbank en voor onafhankelijk onderzoek naar Israëls oorlog in Gaza en een rechtvaardige wederopbouw van Gaza nadat (hopelijk snel) de oorlog voorbij is. Spreek je uit tegen de regering Netanyahu en tegen Likud, dat in haar basispapieren heeft staan dat het hele gebied “from the river to the sea” aan Israël toebehoort. De grote politieke bewegingen in Israël steunen het settler-kolonialisme dat een tweestatenoplossing inmiddels onmogelijk heeft gemaakt. Benoem dat!

 

9. We roepen Don Ceder op afstand te nemen van de Israel Allies Foundation, die hij de afgelopen jaren meermalen heeft bezocht en voor het laatst in februari dit jaar, en andere organisaties die zich ten doel stellen Europese parlementariërs te maken tot spreekbuis van Israëlische belangen. Het is onethisch en verwerpelijk om te beloven dat je je in de Tweede Kamer zult inzetten om Israël te dienen.

 

10. Laat het Wetenschappelijk Instituut zoeken naar manieren waarop de visie van de ChristenUnie in gesprek wordt gebracht met Palestijnse (bevrijdings)theologie, zoals de werken van Munther Isaac, Mitri Raheb, Naim Ateek en Yohanna Katancho. Wij bieden de ChristenUnie vandaag de belangrijkste boeken van deze theologen aan.

 

11. Ga in gesprek met ons en andere critici van Israël in christelijke kring, en zéker met de Palestijnen onder hen, om je op de hoogte te stellen van hun en onze kritiek. Betrek daarbij ook critici die lid zijn (of waren) van de ChristenUnie zelf – na een opmerking van Ad de Boer op X meldden er zich in korte tijd een heel aantal. Ook Sjirk Kuijper, oud-hoofdredacteur van het Nederlands Dagblad, benoemde recent de eenzijdigheid van de ChristenUnie op dit onderwerp.

Waarom richten we ons in eerste instantie specifiek tot de ChristenUnie? Wij zijn een Christelijk Collectief en richten ons daarom op ‘onze’ christelijke gemeenschap. We belijden allen Jezus als verlosser, horen als christenen tot hetzelfde lichaam. Dat geeft ons hoop dat het mogelijk is in gesprek te gaan. De ChristenUnie beroept zich graag op Micha 6 (“recht doen, trouw betrachten en nederig de weg gaan van je God”) en wij verwijzen in onze kleding naar Jesaja 1 (“zoek gerechtigheid, bestrijd onderdrukking”) en Amos 5 (“laat gerechtigheid stromen als water”).

 

Bij het CDA zien we signalen dat de betrokkenheid bij Palestina dieper gaat dan enkele woorden en hier en daar een selfie. Dat juichen we toe. Bij de SGP zit de adoratie van de staat Israël zo diep, dat wij geen ruimte zien voor gesprek. De ChristenUnie daarentegen is een breed christelijke partij van nuance en dialoog, van integriteit én een partij die in het centrum van de macht staat. 

 

Tegelijk voelen we ons moedeloos, overdonderd en machteloos door de blinde en zeer eenzijdige steun van die partij aan Israël. Tot op de dag van vandaag communiceert Mirjam Bikker dat de ChristenUnie vierkant achter Israël staat. De partij was de motor achter het intrekken van de steun aan UNRWA, waardoor de bevolking van Gaza ernstig honger lijdt. De partij stelde zich onder Gert-Jan Segers en Joël Voordewind op als de politieke tak van de Nederlandse Israëllobby en is dat tot onze teleurstelling ook onder Bikker en Ceder blijven doen. Er is in het geheel geen oog voor de uitzichtloze situatie waarin Palestijnen al decennialang verkeren.

Hier is dus onze schreeuw om gerechtigheid, waarin we ons hart laten spreken. Onze machteloosheid om zo veel onrecht. Onze rouw om tienduizenden onschuldige doden. Onze afschuw over het verschrikkelijke geweld, dat sinds 7 oktober een ongekende omvang heeft aangenomen. Onze wanhoop, dat het mede door het systematisch verdacht maken van Israëlcritici lastiger wordt elkaar nog te horen. We roepen de ChristenUnie op tot gesprek. En overhandigen hierbij onze oproep, samen met enkele boeken die de situatie goed uitleggen en mythes ontkrachten, en de Call for repentance die in oktober uitging van de Palestijnse christelijke gemeenschap.

 

Christelijk Collectief

Amersfoort, 30 april 2024

 

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.