Christelijk collectief ‘Geen genocide in Gaza’ roept op tot actie

 

 

Een collectief van christelijke theologen en organisaties voor mensenrechten roept in VOLZIN in een manifest politieke leiders in Nederland en Europa op zich uit te spreken tegen het excessieve geweld van Israël in de Gazastrook. De opstellers beschuldigen hen van het verlenen van impliciete goedkeuring aan misdaden tegen de menselijkheid door Israël in Gaza, waarbij Israëlische leiders alle Gazanen als legitieme doelwitten beschouwen. De bedoelde actie werd op deze website al aangekondigd.

 

Het volledige manifest is hier te downloaden

 

 

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.