Close

Over Christelijk Collectief

 
 

Een groep theologen en arabisten vormde in oktober 2023 het Christelijk Collectief (tegen genocide in Gaza). De directe aanleiding ligt in de bloedige reactie van de staat Israël op de gruwelijke aanslagen van Hamas op 7 oktober 2023. In een MANIFEST riep het Christelijk Collectief de Nederlandse christelijke gemeenschap op 16 oktober op tot actie. Hierin staat een uitgebreide onderbouwing van de redenen waarom gevreesd moet worden voor etnische zuivering of zelfs genocide in de Gazastrook.

Op 1 januari 2024 vormden de initiatiefnemers van Christelijk Collectief het nieuwe bestuur van Kairos-Sabeel Nederland. Daarbij droeg het oude bestuur de organisatie over aan deze nieuwe groep. Daarmee verbreedde de focus en sindsdien zijn Christelijk Collectief en Kairos-Sabeel twee handen op één buik. Kairos-Sabeel is te zien als kennisnetwerk gericht op Palestijnse (bevrijdings)theologie. Christelijk Collectief is de naam waaronder het bestuur van Kairos-Sabeel maatschappelijke acties en debatten initieert.


Acties van Christelijk Collectief 

Na de hartenkreet van 16 oktober volgde een demonstratie, een dag later, waarbij we liepen van de Tweede Kamer naar het Internationaal Strafhof – ondertussen liederen zingend. Op 28 oktober kwam er een NIEUWE OPROEP, dit keer specifiek gericht aan alle kerken in Nederland, om tijdens de zondagse viering aandacht te besteden aan de situatie in Gaza. Dit kan door een korte mededeling of door een gebed. Bij deze oproep stuurt het Christelijk Collectief ook een Nederlandse vertaling mee, van de Call for Repentance (‘OPROEP TOT INKEER’) die twintig bevriende Palestijns-christelijke organisaties uitbrachten.

Het Christelijk Collectief besloot op de avond dat Israël Gaza afsloot van de buitenwereld tot een ad hoc demonstratie op de Nacht van de Theologie. Met kaarsen en liederen werden de aanwezigen opgeroepen in actie te komen voor de Palestijnse medemens in Gaza en de Westbank. Zo was er ook op deze ’nacht’ aandacht voor dit onderwerp. Op 29 oktober was het Christelijk Collectief aanwezig op de landelijke demonstratie voor Gaza op het Malieveld in Den Haag.

Vervolgens organiseerde Christelijk Collectief op 5 november een wake voor Gaza in de Dominicuskerk in Amsterdam. Bij deze indrukwekkende viering was het overweldigende aantal van zeshonderd mensen aanwezig. Een maand later, op 3 december, volgde daarom een nieuwe wake, wederom in de Dominicus. 

Tijdens de Adventsperiode publiceerde Christelijk Collectief elke dag op het Youtube-kanaal van Kairos-Sabeel een reflectie, waarbij een Nederlandse, Palestijnse of andere theoloog haar/ zijn gedachten deelde over de actualiteit in het licht van ons christelijk geloof. En met Kerstavond kwamen we in de buitenlucht bij elkaar naast de Domkerk in Utrecht om tijdens een nieuwe wake te zingen en bidden bij het kind Jezus tussen het puin. In een essay in het tijdschrift Volzin ging bestuurslid Remco van Mulligen verder in op dit indringende beeld van Jezus tussen de brokstukken, dat dankzij Munther Isaacs Christmas Church de hele wereld over ging.

In het nieuwe jaar richtte Christelijk Collectief zich met een petitie tot de Protestantse Kerk in Nederland. Met ruim 1300 ondertekenaars pleitten we in aanwezigheid van onder anderen René de Reuver voor een staakt-het-vuren. 

Intussen ging Eline van der Kaaden als tweede bestuurslid van Kairos-Sabeel in gesprek met Christenen voor Israël in de ND-podcast Dick & Daniël Geloven het wel. Eerder, enkele dagen na de aanslag van Hamas op 7 oktober, was ook Remco van Mulligen in die podcastreeks al in gesprek gegaan met een vertegenwoordiger van CvI.

Begin januari vond tevens de promotie plaats van de Palestijnse theoloog Yousef AlKhouri, aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Christelijk Collectief organiseerde ter ere van Yousef een panelgesprek. Zijn proefschrift gaat over hoe orthodoxe, katholieke en lutherse bijbelstudiegroepen omgaan met teksten die gaan over het Koninkrijk van God (tegenover het Romeinse imperium van bezetting en onderdrukking uit de tijd van het Nieuwe Testament). Yousef licht zijn proefschrift toe in de allereerste podcast die Kairos-Sabeel maakte en die verscheen in maart.

Nog diezelfde maand kwam het Internationaal Gerechtshof met haar voorlopige uitspraak, waarin het stelde dat Israël mogelijk een genocide pleegde. In Volzin reageerden onze bestuursleden Janneke Stegeman en Thirza Snoek op deze uitspraak.

Op 1 maart met een opiniestuk van Remco van Mulligen over de komst van de Israëlische christelijke influencers Hananya Naftali naar Nederland, op uitnodiging van Christenen voor Israël. Remco wees op de omstreden uitspraken die Naftali door de jaren heen heeft gedaan. In reactie op dit stuk besloten de drie podia waar Naftali zou spreken (de Christelijke Hogeschool Ede, Evangeliegemeente Jozua in Dordrecht en De Lawei in Drachten) om de bijeenkomsten niet door te laten gaan.

Christelijk Collectief ging ook door met het organiseren van bezinnende acties. Zo was er op Aswoensdag (14 februari) een viering voor het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Daarbij sprak naast onze bestuursleden Janneke Stegeman en Eline van der Kaaden ook dominee Eva Martens. De aanwezigen konden desgewenst een askruisje krijgen.

Op Palmzondag, aan het begin van de Goede Week, was er een Pelgrimage voor een staakt-het-vuren in Gaza. Met ruim honderd mensen liep Christelijk Collectief van Amsterdam naar Utrecht – 36 kilometer, wat bij benadering de lengte is van de kustlijn van Gaza. De dag begon met een korte viering en eindigde met een vesper in de Geertekerk. Met deze pelgrimage sloot Christelijk Collectief aan bij een wereldwijde beweging van pelgrimages voor Gaza.


Organisatie

Christelijk Collectief is onderdeel van Kairos-Sabeel Nederland. Ook in de toekomst zal het collectief zich vanuit betrokkenheid bij Palestijnse christenen blijven mengen in het publieke debat. Daarbij ligt de nadruk op actie, met een oproep aan christelijk Nederland: spreek je uit, kom in beweging! Niet alleen in de Nederlandse samenleving, maar ook als hart onder de riem naar Palestijnen

Eline van der Kaaden
Remco van Mulligen
Thirza Snoek
Janneke Stegeman
Jennifer van Werkhoven

Geke van Vliet 

LAATSTE NIEUWS

Advent

        Advent is een tijd van verwachting. Het is ook een tijd van verlangen naar licht, hoop en recht temidden van duisternis.

Lees verder »

Theologen protesteren

          Een klein gezelschap van christelijke theologen ging dinsdagochtend 17 oktober de straat op. Tegen de bombardementen op Gaza, en tegen

Lees verder »

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.