Close

Christmas Alert 2021

Hier is het dat, voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid, de Zoon van God iemand van ons werd” 

 

 

Ieder jaar stuurt Kairos Palestine een Kerstboodschap de wereld in, waarin vele Palestijnse stemmen worden gehoord: christenen, moslims, theologen, niet-theologen, jong en oud. Zij vertellen vanuit vele plaatsen hoe de bezetting waaraan maar geen einde komt, elke vezel van hun bestaan beheerst. Juist in de Advents- en Kersttijd is het Kerstverhaal voor hen een bron van hoop en troost. Palestina leeft door de eeuwen heen onder bezetting, en onder dezelfde omstandigheden als vandaag werd een mensenkind geboren, die zoon van God wordt genoemd; licht voor de wereld. Deze laat zien: het kàn: mens worden en blijven onder onmenselijke omstandigheden.