Column ‘Geweldloos zijn: hoe doe je dat?’

Tijdens het grote laatste debat op 16 maart, de dag vóór de verkiezingen, het debat tussen de fractie voorzitters, stonden Sigrid Kaag van D66 en Geert Wilders van de PPV tegenover elkaar. Het onderwerp was het wel of niet dragen van een hoofddoek door Sigrid Kaag als minister voor Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking tijdens een officieel bezoek aan Iran. Het debat daarover liep snel uit de hand en vanuit Wilders’ mond klonk tot viermaal toe het woord verraad, tegenover ‘niet waar’ uit haar mond.

De toon waarop dit gesprek plaatsvond steeg met de seconde en als er door de degene die het debat leidde niet was ingegrepen was het wellicht volledig uit de hand gelopen. Twee woedende ’collega’s’ tegenover elkaar! Zo snel kan dat gaan, ook of juist in verkiezingstijd.

Ik vroeg mij af of het afschuwelijke denigrerende verwijt dat de heer Wilders aan mevrouw Kaag maakte, anders was gelopen als haar antwoord op geweldloze wijze had geklonken? Hoe moeilijk blijkt het een doorbraak te forceren door een andere, creatieve toon ten gehore te brengen, waardoor het gesprek een andere wending krijgt. Het antwoord hierop weet ik niet.

We zullen toch en met name in de Israëlisch-Palestijnse kwestie moeten leren hoe zo’n gesprek als het ons zelf betreft, te voeren? ‘We refuse to be ennemies’, de lijfspreuk van Daoud Nassar en zijn familie zoemt door mijn hoofd. Helpt dat?

Wij weten het niet, maar het is toch een levenshouding, zoals die ook door die man Jezus uit Nazareth steeds gebezigd werd. Tijdens zijn verhoor door Pilatus, zweeg hij ten lange leste. Blijkt dat stilzwijgen de enige juiste manier om verder te kunnen, en tegelijkertijd ook zonder haat gevoelens en wraak gedachten?

Steeds meer voel ik een grote behoefte om samen ons te bekwamen in deze manier van elkaar te benaderen, juist op het moment dat het volledig uit de hand loopt. Oefening baart kunst. Is dat het of is het ook een innerlijke groeiende houding die steeds opnieuw gelovig moet worden ingevuld in de geest van die mens Jezus, onze grote voorbeeld hoe te leven?

Marijke Egelie

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.