Column ’27 april: Israeli-Palestinian Memorial Day’

Op 7 mei viert Israël Yom Hazikaron, zijn officiële herdenkingsdag. Het is een belangrijke dag waarop Israël zijn burgers eert die in de strijd zijn omgekomen en slachtoffers van politiek geweld. Het is een plechtige, nationale feestdag en wordt beschouwd als een van de belangrijkste dagen voor Israëliërs. Officiële herdenkingsdiensten worden gehouden in aanwezigheid van de Israëlische politieke en militaire leiding en particuliere herdenkingsbijeenkomsten vinden plaats op begraafplaatsen waar soldaten zijn begraven.

Deze gebeurtenissen zijn een krachtig instrument geworden voor het vormgeven van een collectief offerverhaal – het eren van de gesneuvelden voor het “grotere goed” van het land. Deze ceremonies rechtvaardigen vaak de politieke status quo en bieden een platform voor patriottisch nationalisme en een eenzijdig verhaal. De traditionele herdenkingen gaan voorbij aan het feit dat het geweld in de loop der jaren duizenden Israëliërs en Palestijnen het leven heeft gekost.

Daarom organiseren de Israëlisch-Palestijnse NGO’s Combatants for Peace en The Parents Circle-Families Forum sinds 2005 de Israeli-Palestinian Memorial Day, een gezamenlijke, inclusieve plechtigheid voor de Israëlisch-Palestijnse herdenkingsdag in Tel Aviv. Het doel van het evenement is om het gangbare verhaal aan te vechten en een alternatief te bieden dat oorlog aan de kaak stelt en de legitimiteit van geweld aanvecht.

De Israëlisch-Palestijnse herdenkingsplechtigheid herdenkt door middel van muziek, persoonlijke getuigenissen en toespraken de slachtoffers van het conflict aan beide zijden en doet een duidelijke oproep tot actie om het conflict op een rechtvaardige en vreedzame manier te beëindigen. Het publiek is gegroeid en omvat vele segmenten van de Israëlische samenleving die bereid zijn na te denken over een nieuwe manier om het eeuwige conflict te beëindigen. Deze ontmoeting met de andere kant, op een dag die zo pijnlijk is, opent een venster dat een beëindiging van de gevechten en een betere toekomst in het vooruitzicht stelt. De ceremonie leidt de energie en de hoop van het publiek naar politiek bewustzijn en politieke activiteit.

De twee organiserende  Israëlisch-Palestijnse NGO’s:

  • Combatants for Peace is een Israëlische en Palestijnse (op voet van gelijkheid) organisatie van oud-strijders, die vastbesloten zijn te strijden voor vrede en voor een levensvatbare, onafhankelijke Palestijnse staat. De leden hebben gekozen voor de weg van geweldloosheid, als enige verstandige uitweg uit het conflict.
  • De Parents Circle – Families Forum is een gezamenlijke Israëlische en Palestijnse organisatie die bestaat uit meer dan 600 Israëlische en Palestijnse families die allemaal een geliefde hebben verloren in het conflict en die hebben gekozen voor een weg van verzoening in plaats van wraak. Het Forum organiseert educatieve en publieke bewustwordingsactiviteiten onder Israëliërs en Palestijnen en gebruikt de kracht van hun verhalen om verzoening te bevorderen.

Dit jaar is de Israeli-Palestinian Memorial Day op maandag 27 april (ook Koningsdag/Woningsdag). In voorgaande jaren werd de ceremonie live uitgezonden op het Amsterdam University College door gate48 en het AUC voor alle belangstellenden uit Nederland en omstreken.  Dit jaar is dit helaas niet mogelijk wegens corona.  

gate48 is een platform voor de in Nederland wonende Israëli’s die zich verzetten tegen de bezetting van de Palestijnse gebieden en oproepen tot het beëindigen ervan. Ze willen laten zien dat kritiek op het officiële beleid van Israël niet hetzelfde is als anti-Israëlische kritiek. gate48 organiseert activiteiten in Nederland die een platform bieden aan mensen uit Israël/Palestina die op niet-gewelddadige wijze samenwerken om zich te verzetten tegen de bezetting en om een rechtvaardige oplossing te vinden. Ze zijn er sterk van overtuigd dat de twee volkeren die hetzelfde land delen, gelijke rechtvaardigheid en gelijke rechten moeten delen.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.