Column Jan den Hertog ‘Een kerk in slaap?’

Bestuurslid Jan den Hertog is onrustig over het zwijgen in kerk en samenleving over de uitslag van de verkiezingen in Israël. Hij schreef daarover de volgende column:

Het meest opvallende aan de laatstgehouden verkiezingen in Israël was wellicht de afwezigheid van de bezetting van Palestijns land en het conflict met de Palestijnen als onderwerp van zorg en discussie. De belofte van de premier, bij stemmenwinst annexatie van bezette gebieden, leidde tot kortstondige obligate uitingen van zorg in binnen- en buitenland. Afgezien van de vraag of Netanyahu daadwerkelijk tot annexatie zou overgaan – zijn principiële standpunten voert hij vooral als een pragmatische leider voor de korte termijn uit – gevaarlijk is deze ontwikkeling wel. Netanyahu sluit namelijk ideologisch aan bij een gedachtegoed, dat al van voor de totstandkoming van de staat Israel streeft naar (in hun interpretatie) herstel van het door hun god beloofde land Israël, dat niet alleen de huidige staat Israël omvat, maar ook delen van aangrenzende landen. De Tenach [de ‘joodse bijbel’, het Oude Testament] wordt gezien als het geschiedenisboek van het joodse volk, het bevat volgens deze visie een weergave van feitelijke gebeurtenissen. De aanhangers blijken ongevoelig voor gegevens die een geheel andere kant uitwijzen. Mensen die hun zienswijzen verwerpen, zien zij als tegenstanders van god en zijn plannen met het volk Israël. De akkoorden van Oslo en het idee om bezet land (in hun optiek bevrijd land) af te staan om een vredesakkoord mogelijk te maken, vormden doodzondes. Rabin bezondigde zich hieraan en moest dat met de dood bekopen; een moord die met behulp van halachische interpretaties werd verdedigd [halacha: rabbijnse wetgeving op grond van de Tenach]. De zionisten hebben de bijbeltekst gekaapt ten behoeve van eigen politieke doelen; godsdienst is zo verworden tot ideologie – een zeer verontrustende ontwikkeling voor kerk en politiek. Ook binnen de Protestantse Kerk in Nederland zijn er aanhangers van deze zionistische religie. Het zwijgen binnen de kerken (en in de politiek) hieromtrent maakt mij onrustig. Ik zie uit naar het moment waarop de kerkleiders ‘waarheid spreken en recht doen’. Iets anders wordt van hen en ons niet gevraagd.

Jan den Hertog

 

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.