Column Jan van der Kolk: ‘Heilig Land?’

Christenen uit het ‘Heilige Land’ doen al vele jaren een beroep op Nederlandse en Europese christenen om aandacht voor hen en hun situatie te hebben, hen op te zoeken wanneer men een reis naar het ‘Heilige Land’ maakt, hen te ontmoeten en met hen in gesprek te gaan.  Zij zijn de ‘levende stenen’, afstammelingen van de mensen die door de prediking van Jezus Zijn volgelingen zijn geworden.

Tot nu toe hebben onze Nederlandse kerken en de meeste christenen deze oproep naast zich neergelegd. Terwijl het aantal christenen in het land onder druk van bezetting, uitzichtloosheid en militair geweld, vaak tegen kinderen, in rap tempo sterk afneemt, van 15% in 1948 naar minder dan 2% nu.

Nederlandse predikanten en theologen praten vaak minachtend over Palestijnse christelijke theologie. Die van de christenen in het ‘Heilige Land’!

De meeste Nederlandse reisorganisaties, juist ook de ‘christelijke’, besteden geen enkele aandacht aan het christendom dat in de voetsporen van Jezus is ontstaan. Vertellen bijvoorbeeld ook niet, dat de Heilig Grafkerk in Jeruzalem en de Geboortekerk in Bethlehem in bezet Palestina liggen.

Aandacht voor Palestijnse christenen wordt door velen als ‘politiek’ gezien. Waarom? Zijn het dan geen zusters en broeders?

Juist in het ‘Heilige Land’ zou ontmoeting met medechristenen en hun situatie vanzelfsprekend moeten zijn.

Jan van der Kolk

 

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.